Nordjyder behandles ambulant – og de er meget tilfredse med det

formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland, Henrik Buchhave (V) Foto: Venstre
Print Friendly, PDF & Email

De nordjyske hospitaler er rigtig gode til at behandle samme dag, som patienterne kommer ind på hospitalet. Det viser svar fra 11.438 nordjyske patienter i en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse.

9 ud af 10 er tilfredse med behandling

De nordjyske patienter, der har haft et planlagt ambulant besøg, er rigtig glade. Her giver patienterne noget nær topkarakterer til Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Eksempelvis er over 9 ud af 10 patienter i høj eller meget høj grad tilfredse med plejen og behandlingen på de nordjyske hospitaler.

Samtidig synes patienterne i høj grad, at personalet de møder er både venligt, imødekommende og forberedte på deres ankomst.

Det er ifølge formanden for Patientudvalget i Region Nordjylland, Henrik Buchhave (V) glædeligt, at patienterne har den oplevelse af de ambulante besøg – for det er netop de besøg, som udgør langt størstedelen af behandlingerne på de nordjyske sygehuse.

– En hurtig og effektiv ambulant behandling gør, at de nordjyske patienter i mange tilfælde kan opretholde en hverdag – hvilket ikke rigtig kan lade sig gøre ved hospitalsindlæggelser. Samtidig er det en rigtig fornuftig udnyttelse af hospitalernes ressourcer. Det glæder mig, at tilfredsheden for de her patienter igen i år er tårnhøj. Det kan vi være stolte af i sundhedsvæsenet, siger Henrik Buchhave.

Lidt over 18.000 nordjyske patienter har deltaget i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Heraf har de 11.438 patienter været indkaldt til en planlagt ambulant behandling eller kontrol. Der er derfor tale om et stort datamateriale, som bliver brugt til at forbedre patienternes oplevelse med det nordjyske hospitalsvæsen.

Initiativer er i gang – ambulante besøg skal digitaliseres

I Region Nordjylland har man længe arbejdet målrettet med at nedbringe antallet af indlæggelser – en nødvendighed, som er opstået ved, at der er kommet et større antal ældre medicinske patienter, som har brug for hospitalets hjælp.

Derfor har man eksempelvis oprettet bedre visitationer af patienterne, ligesom man har arbejdet med forskellige konkrete tiltag på hospitalerne.

– Det er essentielt, at vi får flere patienter behandlet ambulant, når det giver mening for patienten, hvilket det jo rigtig ofte gør. Det er de færreste, der har lyst til at blive indlagt på et sygehus. Derfor giver det mening for både patient og samfund, at vi sørger for at behandle ambulant, når det kan lade sig gøre, siger Henrik Buchhave.   

Sideløbende med arbejdet omkring nedbringelsen af indlæggelser, er der også mange initiativer i gang, der skal mindske antallet af de ambulante besøg – og erstattes af eksempelvis digitale løsninger, som patienter kan bruge i eget hjem.

Region Nordjylland har gode erfaringer med at indføre digitale løsninger til patienter, der har brug for kontrolopfølgninger. Mange gange er det en lettelse for patienten, hvis en sådan kontrol kan foregå digitalt i hjemmets trygge rammer.

Det er et erklæret mål for Region Nordjylland, at nedbringe antallet af ambulante besøg med 10 procent og at mindst 33 procent af alle ambulante kontrolbesøg, indenfor udvalgte områder, bliver afløst af digitale løsninger i 2020.