Naturnationalpark Tranum er et skridt nærmere etablering

Foto: Miljøministeriet
Print Friendly, PDF & Email


Projektplanen for Naturnationalpark Tranum har været i høring, og aftalepartierne er nu enige om at vedtage planen med et par justeringer. Nu kan det videre arbejde med Naturnationalpark Tranum gå i gang.

Tranum er kendt for sine store vidder. Fremover skal robuste heste og stude være med til at holde de unikke hede- og moseområder åbne og fri for træer sammen med områdets fritlevende dådyr og krondyr.


Derudover vil mange af de ensartede og mørke skovbevoksninger med amerikanske sitkagraner med tiden blive overtaget af flere gamle trætyper med flere karakteristiske dyre-, svampe- og plantearter tilknyttet. Alt sammen for at skabe flere levesteder til nogle af Tranums særlige arter som rødrygget tornskade, almindelig møgbille og sommerfuglen hedepletvinge.

Projektplanen for den kommende Naturnationalpark Tranum har været i offentlig høring, og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har på baggrund af de indkomne høringssvar nu truffet endelig politisk beslutning om planen med et par justeringer.

– Naturnationalpark Tranum bliver et fantastisk fyrtårn for dansk natur. Der er mange mennesker, der med rette har et særligt forhold til Tranums store vidder med skov, klithede og udsigt til Vesterhavet. Derfor har vi også lyttet til de input, der er kommet fra blandt andre Jammerbugt Kommune og lokale borgere. Jeg glæder mig til at se dyre- og plantelivet spire og til, at vi alle får større naturoplevelser derude, siger miljøminister Lea Wermelin.

Naturstyrelsens faglige oplæg til projektbeskrivelse og forvaltningsplan for Naturnationalpark Tranum er efter endt høring blevet justeret. Det betyder blandt andet, at et areal på cirka 140 hektar øst for Udholmvej/Halvrimmenvej tages ud af naturnationalparken og derved heller ikke bliver hegnet.

Derudover frahegnes to udsigtspunkter i området. Dertil vil der i dialog med Jammerbugt Kommune blive taget stilling til, hvordan der eventuelt kan ske lokal formidling af naturnationalparken med udgangspunkt i det lokale Aktivitetscenter Udholm.

Aftalepartierne udtaler:

Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF:

– Tranum er kendt for sin størrelse, og her er der netop plads til de arter, der har det svært. Naturen og biodiversiteten er i knæ og har i den grad brug for steder, hvor den kan udfolde og udvikle sig mere frit. Samtidig glæder jeg mig også til, at naturnationalparkerne bliver et frirum for os mennesker, hvor vi kan minde hinanden om at passe godt på naturen.

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre:

– Vi skal have meget mere vild natur, og de 15 nye naturnationalparker er et vigtigt skridt i den retning. Her får vi nogle unikke og store rekreative områder, hvor naturen får optimale vilkår. Nu kan vi gøre plan til virkelighed i Tranum, og jeg glæder mig til at besøge den og de øvrige naturnationalparker med mine børn, venner og familie.

Peder Hvelplund, naturordfører for Enhedslisten:

– Jeg bliver så glad, når jeg ser de konkrete planer folde sig ud til frodige naturnationalparker, hvor insekter og sjældne planter får noget nær optimale livsvilkår. Først var det Fussingø og Gribskov, så Stråsø, Almindingen og nu Tranum, der er kommet tættere på en indvielse. Naturen og fremtidige generationer har i den grad fortjent det her.

Torsten Gejl, miljøordfører i Alternativet:

– Naturen skal være vild igen og have plads til at udvikle sig. Derfor er det også en festdag hver gang, en naturnationalpark er tættere på at blive realiseret. Godt arbejde til alle jer, der er med til at give os en mere bæredygtig måde at forvalte vores natur på. Det her vil skabe en frugtbar grobund for biodiversiteten i fremtiden.

Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet:

– Med endnu en godkendt projektplan er der ikke længe til, at vi kan komme ud og opleve mere vild natur i en mere af de kommende naturnationalparker. Med lysåbne områder og urørte skove helt uden skov- og landbrugsproduktion giver vi en håndsrækning til biodiversiteten og de truede arter, som mangler levesteder. Det gør vi samtidig med, at naturen stadig kan bruges til de friluftsaktiviteter, som mange allerede nyder i dag, men som måske vil tiltrække endnu flere, der gerne vil opleve den dybe, stille ro, som eksempelvis Tranum netop er kendt for.

Naturnationalparker tættere på indvielse

Danmark får i de kommende år i alt 15 naturnationalparker, hvor naturen og biodiversiteten har førsteprioritet. Store sammenhængende områder med urørte skove, vådområder og lysåbne arealer til gavn for mange dyr, planter og svampe.

De to første naturnationalparker i Fussingø og Gribskov er allerede på vej til at blive en realitet, og projektplanerne for Naturnationalpark Almindingen og Naturnationalpark Stråsø er også netop godkendt. Nu kan det videre arbejde med Naturnationalpark Tranum også gå i gang.

Planen for Naturnationalpark Tranum er ligesom de øvrige planer udarbejdet i samarbejde med både faglige eksperter, interessenter og lokale borgere. Der har desuden været offentlige vandringer og dialog i området i løbet af høringen.

Den endelige projektplan samt høringsnotatet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside hurtigst muligt.