Næsten hver tredje dansker savner fællesskaber

Print Friendly, PDF & Email

Næsten en tredjedel af danskerne savner sociale fællesskaber i hverdagen. Det viser en ny meningsmåling, som Røde Kors har fået foretaget…
.
Af Klaus Hansen

Der er behov for, at politikerne afsætter 1 ”fællesskabsmilliard”, mener Røde Kors, der nu lancerer 29 konkrete politiske forslag.

Stadig flere danskere føler sig isolerede og ensomme, og nu viser en ny måling, at næsten en tredjedel mangler noget helt afgørende i deres hverdag. Hele 31,1 procent af danskerne svarer, at de savner fællesskaber i deres hverdag i en ny måling, som Voxmeter har foretaget for Røde Kors.

Det er en alarmerende høj andel, mener Røde Kors’ generalsekretær Anders Ladekarl.

”Det er allerede dokumenteret, at ensomheden og isolationen er et stigende problem, og nu viser den her meningsmåling, at endnu flere mennesker står lige på kanten af fællesskabet. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved som samfund, for konsekvenserne ved at lade være er for store,” siger han. 

”Vi foreslår, at man sætter ind med en langt mere målrettet indsats, end man gør i dag.”

Netop derfor lancerer Røde Kors i dag et udspil med syv visioner og ikke mindre end 29 konkrete forslag, som både politikere, organisationer og kommuner kan gå i gang med at implementere med det samme.

Udspillet indeholder forslag om en national strategi for bekæmpelse af ensomhed. Det rummer forslag om, at alle børn skal have mulighed for at gå til en fritidsinteresse. Og det anbefaler, at både unge med psykiske problemer og voldsramte kvinder kan få gratis psykologhjælp. Blandt meget andet.

Helt konkret foreslår Røde Kors, at der politisk afsættes 1 milliard kroner, så man kan komme i gang med at implementere forslagene. Men penge gør det ikke alene, påpeger Anders Ladekarl.

”Vi skal alle sammen bidrage til at skabe en bevægelse, hvor vi inviterer flere inden for i de fællesskaber vi allerede har. Vi skal række hånden ud og åbne vores fællesskaber. De fleste af os kan godt blive bedre til at kigge os omkring i vores nærområde og overveje, om der er nogen, der føler sig udenfor, og vi skal alle sammen gøre os umage med at etablere nye fællesskaber, hvor vi ser, der er et behov.”

Målingen fra Voxmeter viser at langt hovedparten af danskerne gerne vil være med til at skabe nye fællesskaber. Størstedelen tror på, at gode fællesskaber kan bekæmpe ensomhed, psykisk mistrivsel og bryde den negative sociale arv, og faktisk opfatter danskerne ifølge målingen fællesskaber som en vigtigere samfundsudfordring end for eksempel udfordringen at få en fælles kultur.

Det vil være en overordentlig god investering at afsætte en ”fælleskabsmilliard” til at lette adgangen til fællesskaber for udsatte, påpeger Anders Ladekarl. Alene ensomhed koster hvert år det danske sundhedsvæsen 2,2 milliarder kroner og 7,8 milliarder i tabt produktion, viser tal fra Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Men indsatsen handler ikke kun om at samfundet kan spare penge.

”For mig handler det om at skabe et samfund med sammenhængskraft, siger Anders Ladekarl.

”I et godt samfund skal alle føle sig som en del af et fællesskab. For vi mister noget vigtigt og afgørende for os allesammen, hvis vi skaber et samfund, hvor flere mennesker føler sig isolerede og udenfor. Når flere har brug for hjælp, skal vi i stedet træde til. Vi skal investere i de fællesskaber, som binder os sammen på tværs af samfundet. Og vi skal sikre os, at alle får adgang til dem.”