Møde i Kommunalbestyrelsen den 23. maj – Hvad er der på dagsordenen ?

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Åbne dagsordenspunkter

89 Prioritering af anlægsprojekter i 2019

90 Kommunegaranti til Tranum Varmeværk

91 Udlodning af provenue HMN Naturgas I/S – Stillingtagen til modregning og deponering

92 Behandling af skema A – 24 almene ældreboliger – Aabybrocentret 4C

93 Midtbyplan Aabybro

94 Tilkendegivelse af ekspropriationshensigt – realisering af lokalplan 28-005, Boligområde Haldagervej, Biersted

95 Nøglefri haller

96 Strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

97 Detailhandelsanalyse for Jammerbugt Kommune

98 Vedtagelse af forslag til Lokalplan 22-001, Offentligt formål, Bredgade, Kaas samt Kommuneplantillæg nr. 11 (Første forelæggelse)

99 Vedtagelse af forslag til Lokalplan 27-025, Boligområde, Toftevej, Aabybro samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 14 (Første forelæggelse)

100 Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-028, erhvervsområde, Ny Aabyvej, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 (første forelæggelse)

101 Samarbejdsaftale vedr. skovrejsning ved Aabybro og Biersted.

102 Delegation efter Lov om Planlægning – Lokalplaner

103 Genoptagelse af revidering af styrelsesvedtægter for dagtilbud

104 Etapeopdeling, tidsplan og økonomisk ramme for opførelsen af Ny Skole i Jetsmark

105 Delegation af bemyndigelse til underskrift i værgemålssager

106 Godkendelse af sundhedsaftale 2019

Lukkede dagsordenspunkter

107 Køb af ejendom

108 Køb af ejendom

109 Køb af faldefærdigt og skæmmende hus til nedrivning

110 Køb af skæmmende og sundhedsfarligt hus til nedrivning

111 Køb af overskydende hus til nedrivning

112 Orientering vedr. konkurrenceudsættelse af rengøring i Ejendomscenter Jammerbugt. Godkendelse af tildelingskriterier m.v. Kommunalbestyrelsen 23. maj 2019

113 Ansættelse af kommunaldirektør 62