Møde i Kommunalbestyrelsen 29. august 2019 | Se hvad der er på dagsordenen

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Åbne dagsordenspunkter
141 Tilrettet balance for Regnskab 2018
142 Godkendelse af årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsberetning
143 Foreløbig Budgetopfølgning 2 pr. 30. Juni

144 Godkendelse af låneoptag I/S Reno-Nord
145 Orientering om status på fornyelse/renovering af Aabybrocentret
146 Skema A – 15 almene familieboliger på Posttorvet i Aabybro

147 Skema C – Godkendelse af byggeregnskab – Godkendelse af byggeregnskab – 8 almene familieboliger opført af Domea Aabybro på Birkumvænge, Gjøl
148 Anmodning om fravigelser og tilføjelser til almindelige betingelser ved udbud af almene bolig

149 Forslag til Lokalplan 19-020 for en mobilantennemast på 42 meter ved Højmarksvej, Hune, samt Forslag til Kommuneplantillæg (1. forelæggelse 150 Endelig vedtagelse af Lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej, Nørhalne samt forslag til kommuneplantillæg 16 og nyt vejnavn (2. forelæggelse)

151 Udvidelse af Torngårdsvej Aabybro
152 Godkendelse af nye takster på børnepasningsområdet
153 Godkendelse af FGU bestyrelsens sammensætning

154 Færdiggørelse af Gøl Båden – ansøgning maj 2019
155 Godkendelse af medlemmer i Folkeoplysningsudvalget
156 Organisering af landdistriktsindsatsen

157 Udmøntning af budget 2019 – Anlægsramme til haller
158 Forslag til mødeplan 2020

Lukkede dagsordenspunkter
159 Ny formand for Beboerklagenævnet