Mangel på ansatte kan privatisere sundhed

Malene Busk


Af Malene Busk (S) Sygeplejerske, medlem af regionsrådet og Forretningsudvalget og Ole Stavad (S) Medlem af regionsrådet og næstformand i Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen.

Påpeger man som politiker et problem, stiller pressen og offentligheden normalt krav om, at man også anviser en løsning på problemet. Det har vi ikke, men noget må gøres – nu – og vi tror på, at en del af løsningen er, at vi fremadrettet kommer til at prioritere anderledes end vi gør i dag.

-- annonce ---


I de næste 10-15 år, bliver den helt store udfordring en massiv mangel på personale på vore sygehuse. Det gælder i særlig grad sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Samtidig kan vi forvente, en voldsom konkurrence med kommunerne, privathospitaler, de privatpraktiserende læger og vikarbureauerne om det samme sundhedspersonale. Antallet af mennesker med behov for sundhedsbehandling og pleje, vil helt sikkert stige i de kommende år. Det vil øge behovet endnu mere. Det sker samtidig med, at vi står med store problemer for ”bare” at rekruttere det antal sygeplejersker og SOSU`er, der går på pension eller forlader erhvervet af andre grunde.

Med de regler, som vi har i dag, skal det offentlige sundhedsvæsen tilbyde enhver borger ”frit valg” for udredning og behandling på bl.a. private sygehuse, hvis ikke det offentlige sygehusvæsen kan løse opgaven inden for ret korte tidsfrister. Det er som udgangspunkt rigtig gode og fornuftige patientrettigheder, som stiller hensynet til den enkelte borger ”foran systemet” og lægger pres på det offentlige sundhedsvæsen for en hurtig udredning og behandling.

Problemet opstår, såfremt det offentlige sundhedsvæsen heller ikke fremadrettet kan rekruttere det nødvendig sundhedspersonale. Det vil øge ventelisterne og endnu flere vil få tilbud om udredning og behandling på bl.a. private hospitaler.

Derfor må vi forvente, at det lille, rigtigt udmærkede private supplement til vore offentlige sygehuse, kan se frem til ganske store vækstmuligheder. Sker det, vil det trække endnu mere sundhedspersonale væk fra det offentlige sundhedsvæsen. Det samme risikerer vi i forhold til vikarbureauerne. Hverken privathospitalerne eller vikarbureauerne er underlagt de samme lønmæssige rammer, som vi er i det offentlige sygehusvæsen. De har derfor mulighed for at overbyde sygehusene og regionerne bl.a. rent lønmæssigt. Det risikerer at udhule hele det offentlige sygehusvæsens muligheder for at løse sine opgaver.

Sat på spidsen, risikerer vi at se ind i en fremtid, hvor private sygehuse på stadig flere områder kommer til at udkonkurrere det offentlige sundhedsvæsen. At der går en proces i gang, som umærkeligt igangsætter en privatisering af Det Danske Sundhedsvæsen. Og – vel og mærke uden, at der træffes en eneste ny politisk beslutning herom.

Kommer det til at ske, vil det efterlade et både dyrere og dårligere sundhedsvæsen. Det vil helt sikkert også skabe et sundhedsvæsen med større ulighed i sundhed, hvor vi allerede i dag kæmper med store forskelle.

Vi har ikke alle de gode svar på, hvad vi gør. Det eneste vi ved, er, at det kræver handling fra Regering, Folketinget, Regionerne – og i et tæt samarbejde imellem alle de aktører, der beskæftiger sig med sundhed og omsorg.

Vi forventer, at valget til Folketinget er lige om hjørnet. Derfor appellerer vi også til, at udfordringerne på sundheds- og velfærdsområderne bliver valgets hovedtemaer. Svaret er ”ikke bare” at sende flere penge til Kommuner og Regioner. Det får vi helt sikkert også brug for, men der er samtidig brug for andre og meget mere grundlæggende ændringer på sundheds- og velfærdsområderne.Vi vil med glæde deltage og bidrage til debatten. Vi er åbne for alle konstruktive forslag, uanset, hvor de kommer fra. Vi må bare ikke lukke øjnene for den virkelighed, der er lige foran os.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn