Lokal boldklub beder om hjælp til at indfri lån

Hune Boldklub
Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Lokal boldklub beder om hjælp til at indfri lån

Når Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 12. juni 2024, vil du bla. behandle en anmoder om økonomisk støtte til indfrielse af lån fra Hune Blodklub.

Sagsbeskrivelse
Hune Boldklub har kontaktet Jammerbugt Kommune for at søge en afklaring omkring deres økonomi omkring klubhuset.

Baggrunden for foreningens henvendelse er, at foreningen pt. er uden fast baneanlæg/stadion i Hune området, idet den tidligere bane er solgt. Pt. arbejdes på en ny placering af bane/station i Hune området. Indtil dette er etableret, har foreningen ikke et fast tilholdssted, hvor det er muligt for foreningen at sælge bandereklamer/sponsorater.

I 2014 blev en del af det daværende stadion med klubhus i Hune solgt, og i den forbindelse blev der i 2015 etableret et nyt klubhus til foreningen. Størsteparten af udgiften til etablering af det nye klubhus blev finansieret af Jammerbugt Kommune, mens Hune Boldklub selv betalte 300.000 kr. til etablering af det nye klubhus. Foreningen finansierede egenbetalingen med et lån i banken. Foreningen har indtil nu kunnet betale de årlige udgifter til afdrag og renter via sponsorater/bandereklamer. Foreningens restgæld udgør pt. ca. 150.000 kr.

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 1. september 2022, pkt. 121: “Drøftelse af fremtidig placering og tilskud til flytning af Hune Boldklubs klubhus samt principper for finansiering”. I sagsfremstillingen indgår Hune Boldklubs økonomiske udfordringer i forhold til driften bl.a. i forhold til foreningens udgift til tilbagebetaling af det optagne lån på 300.000 kr. Kommunalbestyrelsens beslutningen var – efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, at “der først tages stilling til et tilskud til sikring af den fremtidige drift når der er afklaring på den endelige placering og den samlede økonomi”. Da den endelige løsning i forhold til ny placering af Hune Boldklub trækker ud ønskes det nu, at der findes en løsning i forhold til boldklubbens udgifter til det optagne lån. Det anbefales at Jammerbugt Kommune yder et tilskud på 150.000 kr. til indfrielse af lånet.

Tidsplan
6. juni 2024 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
12. juni 2024 Økonomiudvalget
20. juni 2024 Kommunalbestyrelsen

Budgetmæssige konsekvenser: Der er ikke afsat budget til formålet, men det anbefales at finansiering sker via Folkeoplysningsområdet. Folkeoplysningsudvalget budget for 2024 er disponeret. Dog er der hvert år tilbagebetalinger fra foreninger, som ikke anveder de bevilgede tilskud.

Indstilling: Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler

atKommunalbestyrelsen godkender, at restgælden på ca. 150.000 kr. på Hune Boldklubs lån indfries, og
atfinansiering sker via overførte midler på Folkeoplysningsområdet

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. juni 2024, pkt. 91:
Udvalget anbefaler, at Hune Boldklubs restgæld indfries med 152.276,38 kr.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn