Liv i by og Skole skolelukning – Skal Tranum skole lukke pr.  1.8.2023???  

Otto Kjær Rugmarken 41 9690  Fjerritslev    Bestyrelsesmedlem i Lokallisten Jammerbugt


Af Otto Kjær Rugmarken 41 9690  Fjerritslev   
Bestyrelsesmedlem i Lokallisten Jammerbugt 

Liv i by og Skole skolelukningSkal Tranum skole lukke pr.  1.8.2023???  

-- annonce ---


JA det er hvad kommunens forvaltning anbefaler politikerne til juni mødet. Liv i by og Skole startede med et udviklingsprojekt i Jammerbugt kommune i 2014 med det formål at lave en plan for at udbygge samarbejdet mellem lokalsamfundet og skolen for at bevare en decentral skolestruktur, en positiv udvikling i lokalsamfundene og en gunstig befolkningsudvikling samt bæredygtige skoler.

Planen blev i 2018 forlænget med en justering om at skolerne skulle have en gennemsnitlig elevtal på minimum 70 elever mod før 10-12 elever pr. klasse målt på 6 årgange. Politikerne har på et møde godkendt en evaluering af Liv i by og Skole uden betænkelige kommentarer til fremtidsudsigten for flere skoler- hvilket kan undre – en skolelukning må være enhver politikers mareridt, men hvorfor fortælle om det. Evalueringen fik dog ros for sin saglighed og gode resultater på flere områder. 

Tranum skoles elevtal er nu på 52 og prognosen viser, at elevtallet de næste 8 år ikke overstiger 70 elever. Thorup-Klim skoles elevtal er nu på 72 og falder til 67 i 2026.Trekroner skoles elevtal er nu på 79 og falder næste år til 69. Gjøl skoles elevtal er nu på 76 og falder til 69 i 2028.

Disse skoler forventes frem mod skoleåret 2029/30 ikke at opfylde kravet om faglig, pædagogisk, social og økonomisk bæredygtighed. Nu har kommunen sendt evalueringen af Liv i by og Skole i høring til d. 1. juni til relevante interessenter i lokalområde Tranum og diverse råd og foreninger hvilket er oplyst på kommunens hjemmeside, men hvorfor mener man det er nok information for så vigtig en sag der berører borgerne i de lokalsamfund Liv i By.

Høringen burde været offentliggjort i ugeavisen ved annoncering og en pressemeddelelse. En forlængelse af høringsfristen bør derfor ske. De nævnte lokalsamfund har alle befolkningstilbagegang på nær Gjøl, og det viser at øget bosætning bør være målet for det fremtidige arbejde med at bevare de mindre skoler, og her må kommunen være mere aktiv og udlægge områder samt byggemodne grunde til boligbyggeri.

Vigtigheden heraf bekræftes også af Thorup-Klim området der vurderer, at der mangler byggegrunde, og at der er behov for at øge tilbuddet af boligforeningshuse/lejligheder for at kunne tiltrække flere bosættere.

Et kommunalt  ja til 17 solcelleparker på i alt 2280 HA samt 6 vindmølleparker med 39 vindmøller er heller ikke noget der fremmer bosætningen i landområderne.

Infrastrukturen til de mange arbejdspladser i Aalborg skal være bedre med en omfartsvej udenom Arentsminde og Halvrimmen, og med kortere køretid kan det betyde, at flere der jobber i Aalborg bosætter sig i den vestlige del kommunen hvor befolkningstilbagegangen er størst nemlig lige fra minus 3,4% til minus 7,9%.

Kommunen har i alt haft en befolkningstilbagegang på 818 personer fra 2009 til 2021. Så på med arbejdstøjet kære politikere hvis vi ikke skal opleve yderligere 3 skolelukninger inden 2030.      

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn