Læserbrev | Myndighed – Sundhed og Senior ved Jammerbugt Kommune bryder serviceloven

Arkivbillede

AF Chresten Boelt Havremarken 7 9490 Pandrup

I deres iver efter at finde besparelser på serviceområdet, for ældre og handikappede borger i Jammerbugt kommune, ser kommunen og kommunalbestyrelsen bort fra servicelovens bestemmelser, vedr. ændring af visiteret hjemmehjælp til ugunst for den enkelte borger.

-- annonce ---

Jeg vil derfor anbefale, at alle modtagere af brev vedr. ophør af tilvalgstid, klager til kommunen med henvisning til, at man fra kommunens side ikke overholder servicelovens bestemmelser ref. § 83 og § 83a og derfor udbeder sig en begrundet afgørelse fra kommunen, i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser desangående.

På samme vis, som anført af Leif Søborg Madsen, Ældre Sagen Pandrup, i lokalavisen 03.09.2019 har min ægtefælle, der er handikappet, ligeledes modtaget et brev fra ”Myndighed – Sundhed og Seniorer”, hvori man uden videre meddeler ophør af tidligere bevilget tilvalgstid.

Der er tale om en tilvalgstid, der er meddelt i et afgørelsesbrev fra kommunen, som resultat af en individuel og konkret behovsvurdering, foretaget af en af kommunens visitatorer.

I medfør af servicelovens § 83 og § 83a kan kommunen ikke ændre den visiterede hjemmehjælp til ugunst for modtageren, uden at der foretages en individuel og konkret vurdering der begrunder ændringen.

Vurdering og begrundelse skal meddeles modtageren i skriftlig form.

Da man som ældre kan have svært ved at forstå kommunens brev, vil jeg opfordre pårørende og venner til, i videst mulig omfang, at bistå de ældre med at forfatte en klage til Kommunen. Er man i tvivl vil man kunne få råd og vejledning hos Ældre Sagen, de er gerne behjælpelige.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at Kommunen i sit opsigelsesbrev, end ikke finder anledning til at overholde sin pligt om, at orientere om mulighed for at klage, hvor man kan klage samt klagefrist. (klagefrist er normalt 4 uger)

Sluttelig skal jeg blot udtrykke, at jeg finder det er trist, at en samlet kommunalbestyrelse, uantastet og i enighed, finder det rimeligt, at kommunens ældre og handikappede skal bidrage til at rette op på forrige års fejlbudgettering/bevidst underbudgettering – men åbenbart en samlet kommunalbestyrelses prioritering af fordeling af udgifter og ingen der taler de svages sag!

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn