LÆSERBREV: Borgerinddragelse i Jammerbugt er vigtig

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Merete Fuglsang Hansen (T) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Af Merete Fulgsang Hansen Kommunalbestyrelsesmedlem Jammerbugt (T) Borgerlisten

Politisk har vi på kommunalbestyrelsesmødet i november sendt kommunens planstrategi for de næste 10 år i høring hos borgerne, og det blev oplyst på mødet, at planstartegien er et af de vigtigste dokumenter i kommunen, da indholdet kan få stor betydning på borgernes dagligdag.

Emner i planen er bl.a. detailhandel, vindmøller, solcelleparker, byudvikling i Jetsmark, Aabybro, Hune og Nørhalne, turisme, bosætning, bedre adgang til naturen, cykel- og vandrestier. Dvs. i planstrategien sætter vi politikerne de overordnede rammer for udviklingen i de kommende år.

Kommunen vil gerne have at borgerne har det gode liv, og derfor synes jeg, at det er vigtigt, at borgerne inddrages i dette arbejde ved at indsende høringssvar, og dermed får mulighed for at være medbestemmende om, hvad der skal stå i planstrategien. I Borgerlisten er borgerinddragelse en af vores mærkesager, da borgerne derved har mulighed for at få indflydelse på kommunens politik- det er jo deres interesser vi skal varetage.

Kommunen afholdt åbent borgermøde i Åbybro d. 18/11. Råd, nævn, skolebestyrelser, fonde, investorer og mange andre var inviterede. Ca. 110 mødte frem, dog maks. 15 borgere, som kom af egen interesse.

D. 18. november startede den offentlige høringsfase, men kommunen har nu en 1 md. efter, ikke offentliggjort at høringen er startet – det kunne ske på hjemmesiden, annoncering i aviserne samt med pressemeddelser.

Derfor risikerer kommunen, at borgerne ikke får indsendt høringssvar, da de ikke ved at planen er i høring, og det er jo meningen med en borgerhøring. Høringssvar kan indtil d. 15. januar 2020 indsendes med mail til: helhedsplan@jammerbugt.dk