Her er opskriften på finansiel succes

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Digitalisering, et udbredt kendskab til virksomhedens strategi og et vedholdende fokus på bæredygtighed er blandt nøgleingredienserne for at opnå finansiel succes som virksomhed. Det viser en omfattende erhvervsanalyse, som Spar Nord og BDO har foretaget blandt de aktuelt 1.000 mest succesfulde virksomheder i dansk erhvervsliv.

Spar Nord og BDO har i en omfattende erhvervsanalyse undersøgt, hvilke fællestræk der karakteriserer landets finansielt mest succesfulde virksomheder. Undersøgelsen omfatter de p.t. 1.000 mest succesfulde virksomheder i Danmark målt på en række finansielle parametre over de seneste fem år, og konklusionen er klar: Der er særligt fem karakteristika, succesvirksomhederne henviser til, når de skal begrunde deres finansielle overlegenhed, nemlig digitalisering, strategibevidsthed, medarbejdertilfredshed, lokalpatriotisme og bæredygtighed.


Digitalisering, digitalisering, digitalisering

Først og fremmest er et konstant fokus på digitalisering et gennemgående træk. I analysen udtrykker hele 85 procent af de adspurgte virksomheder, at de løbende har fokus på at opnå konkurrencefordele gennem digitale og automatiserede systemer. Der er især et stort fokus på e-handel, mens mange virksomheder også investerer i ny teknologi og bruger digitale løsninger til at procesoptimere.

– Ingen er vel efterhånden i tvivl om, at digitalisering er vigtigt og kommet for at blive, men det er stadig bemærkelsesværdigt, at succesvirksomhederne så entydigt peger på digitalisering som den vigtigste forklaring på deres finansielle succes, siger adm. direktør i Spar Nord Lasse Nyby og fortsætter:

– Interessant er det også, at to ud af tre af de adspurgte virksomheder betoner, at de i fremtiden vil øge deres investeringer i og allokering af ressourcer til digitalisering og automatisering, mens den resterende tredjedel forventer af opretholde det nuværende niveau.

Strategien samler og sætter retning

Et indgående kendskab til virksomhedens strategi blandt medarbejderne er også en afgørende ingrediens, hvis man spørger succesvirksomhederne. Hele 74 procent svarer i analysen, at deres medarbejdere i høj eller meget høj grad kender til virksomhedens strategi.

– Ved at synliggøre strategien som en både samlende og retningsgivende kraft over for medarbejderne, har mange af de adspurgte virksomheder haft succes med at mobilisere deres organisation, og det har efter alt at dømme haft en meget positivt afsmittende effekt på bundlinjen, siger adm. direktør i BDO Stig Holst Hartwig.

Succesvirksomhederne fortæller desuden, at de arbejder målrettet med medarbejdertilfredshed. Faktisk har hele 85 procent af de adspurgte virksomheder en strategi for at fastholde deres medarbejdere, og det giver rigtig god mening – især for virksomheder i vækst, pointerer Stig Holst Hartwig:

– Analysen viser, at det er helt afgørende for succesvirksomhederne både at tiltrække og fastholde deres medarbejdere for at holde på vigtig viden og værdifuld erfaring. Derudover svarer næsten 60 procent af de adspurgte virksomheder, at de føler et ansvar for at skabe jobs i deres lokalområde. Det understreger, at den profitable virksomhed går hånd i hånd med et element af lokalpatriotisme og generelt samfundssind.

Bæredygtighed er en selvfølge

Udover digitalisering står den grønne omstilling også højt på succesvirksomhedernes prioriteringsliste. Ikke mindre end 80 procent af de adspurgte virksomheder arbejder med grøn omstilling inden for overskrifter som genbrug, energioptimering og affaldssortering. Ifølge Lasse Nyby er det ikke overraskende, at denne gruppe af virksomheder er opmærksomme på bæredygtighed:

– I analysen svarer 18 procent af virksomhederne, at de investerer fem procent eller mere af deres samlede omsætning i bæredygtige tiltag, mens andre 29 procent investerer én til fem procent af deres omsætning. Det vidner om, at virksomhederne sætter handling bag ambitionerne. Og da analysen omfatter landets mest succesfulde virksomheder, må konklusionen være, at de her virksomheder netop er succesfulde på grund af deres ansvarstagen og ikke på trods af, at de tager et særligt ansvar, lyder det fra Lasse Nyby.

Succesvirksomhed 2019

De 1.000 adspurgte virksomheder er i efteråret 2019 blevet tildelt erhvervsprisen Succesvirksomhed 2019, der er en nystiftet pris fra Spar Nord og BDO. De 1.000 succesvirksomheder er udvalgt på baggrund af et pointsystem, som Spar Nord og BDO har udviklet, hvor alle danske virksomheder har fået tildelt mellem 0 og 20,5 point efter en række finansielle parametre. På landsplan har succesvirksomhederne præsteret et pointgennemsnit på 17,09.

De 1.000 virksomheder har haft en samlet indtjening på 10,64 milliarder kroner i det seneste regnskabsår. Det svarer til en indtjeningsvækst på 33 procent sammenlignet med året før. Den største andel af succesvirksomhederne finder man inden for detailsektoren, mens byggeriet og fremstillingsvirksomhederne også er godt repræsenteret. 84 procent af succesvirksomhederne er små-og mellemstore virksomheder med op til 50 ansatte.

Sådan ser en succesfuld virksomhed ud:

  • Danske succesvirksomheder har løbende fokus på digitalisering, og de muligheder der følger med
  • Danske succesvirksomheder har i flere år haft fokus på grøn omstilling – både i strategi og i handling
  • Danske succesvirksomheder arbejder på at øge kendskabet til strategien blandt virksomhedens medarbejdere
  • Danske succesvirksomheder har en strategi for tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere
  • Danske succesvirksomheder føler et lokalt ansvar