Kvaliteten er øget, men udviklingen stopper ikke her

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Status på sagsbehandlingen for børnehandicap. Jammerbugt Kommune gør status midtvejs i samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force på børnehandicapområdet – kvaliteten i sagsbehandlingen er styrket, men udviklingen af området stopper ikke her.

Jammerbugt Kommune indledte et samarbejde med Task Forcen i foråret 2017 for at få en stærkere og mere ensartet sagsbehandling på børnehandicapområdet. Baggrunden var negative oplevelser af sagsbehandlingen fra en gruppe af forældre.

Task Forcen offentliggjorde deres analyse af sagsbehandlingen i foråret 2018. Analysen pegede på styrker og svagheder ved sagsbehandlingen, og indeholdte en række anbefalinger til, hvordan området kunne forbedres og udvikles.

Jammerbugt Kommune valgte at arbejde videre med samtlige anbefalinger fra Task Forcens analyse. I september 2018 indledte Jammerbugt Kommune således et udviklingsforløb med Task Forcen, som slutter ved årets udgang.

”Vi ved, det er ambitiøst at arbejde videre med samtlige anbefalinger fra Task Forcens analyse, men vi ønsker at udvikle området og imødekomme de oplevelser, der har været af sagsbehandlingen”, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Siden Task Forceforløbet startede har specialafsnittet opnormeret fra seks til ni socialrådgivere og har samtidig arbejdet indgående med at løfte kvaliteten i oplysning af sagerne og begrundelse for afgørelserne. Dette har resulteret i, at færre af de klagesager, som Ankestyrelsen behandler, omgøres eller hjemvises til kommunen. Den såkaldte omgørelsesprocent faldt således fra 62 pct. i 2017 til 36 pct. i 2018.

Udviklingen af området stopper ikke med afslutningen af Task Forceforløbet. Jammerbugt Kommune har netop fået tilsagn om støtte til at afprøve ”Sammen om familien” som model på børnehandicapområdet.

”Det er meget positivt, at vi får tilskud fra Socialstyrelsen til at fortsætte den gode udvikling, som specialafsnittet er i gang med. Én ting er, at vi har styr på det faglige og har løftet kvaliteten i sagsbehandlingen. En anden ting er, hvordan sagsbehandlingen opleves af borgerne. Det er her, vi skal udvikle os som offentlig myndighed, så vi håndterer sagerne på en måde, hvorved familierne reelt føler sig mødt og hjulpet”, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Børne- og familieforvaltningen modtager godt 2,5 mio. kr. over de næste tre år til at afprøve modellen på børnehandicapområdet. Målet er, at forvaltningen bliver i stand til at varetage en mere helhedsorienteret og sammenhængende indsats, der har fokus på barnets funktionsnedsættelse, men i lige så høj grad også de mange aspekter af familiens trivsel, der er forbundet hermed. Projektet skal dermed medvirke til, at forvaltningen bliver bedre til at møde borgerne, hvor de er, og tage hånd om den situation, de står i.