Kunstgruppe søger værker af Jens Vige til lokalhistorisk maleriudstilling

Kunstnerkoloniens hus i Hammer Bakker, kultegning fra 1907 af Jens Vige (1864-1912).

Der er i disse år en stigende interesse for de gamle kunstnerkolonier i Nordjylland, blandt andet i Han Herred, hvor der i 2017 blev iværksat et større lokalhistorisk projekt med henblik på at finde frem til klassiske malerier, som ikke nødvendigvis har den helt store auktionsværdi, men alligevel repræsenterer en vigtig kulturhistorisk arv. Ikke mindst fra egnen omkring Svinkløv og Slettestrand, men også fra naboområderne i øst og vest.

Projekt »Kunsten i Han Herred« er en undergruppe af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og har som et af sine primære formål at sætte fokus på de mange tilrejsende billedkunstnere, der blev tiltrukket af lyset, havet og naturen ved Jammerbugten og satte deres præg på turismens barndom frem til midten af 1900-tallet.

-- annonce ---

I øjeblikket er styregruppen bag Kunsten i Han Herred i færd med at indsamle materiale til sin 6. sommerudstilling, som finder sted i Fjerritslev Kirkecenter fra lørdag den 23. juli til og med søndag den 7. august. Årets hovednavne er malerne Jens Vige (1864-1912), Henrik Jespersen (1863-1936) og Poul Bahnsen (1922-2020) samt Bahnsens ægtefælle, Inger, og sønnerne Morten, Klaus og Jeppe.

Både Jens Vige og Henrik Jespersen har i perioder opholdt sig i Han Herred, mens familien Bahnsen havde fast bopæl og atelier på Bjerget ved Frøstrup. Eksempelvis stammer Jens Viges maleri »Kvinder hakker Lyng«, der er ejet af Statens Museum for Kunst, fra et ophold i den storladne natur Under Lien ved Slettestrand.

Maleriet »Kvinder hakker Lyng« af Jens Vige (1864-1912), der var en del af kunstnerkolonien i Hammer Bakker, men også fandt sine motiver i Han Herred – her i det storladne landskab Under Lien ved Slettestrand. Maleriet tilhører Statens Museum for Kunst.

Ellers er Jens Vige mest kendt fra sit engagement i Kunstnerkolonien Hammer Bakker, hvor han blandt andre malede sammen med sin hustru, Marianne Vige, samt Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) og J.C. Schlichtkrull (1866-1945). Flere af disse kunstnere havde fast bolig i Hammer Bakker, og »Kongen af Hammer Bakker«, sagfører Anders Olesen (1854-1929), som har beplantet og startet opbygningen i Hammer Bakker, var tillige en del af kunstnerkolonien.

Jens Viges hustru, Marianne, der også selv var maler og en del af kunstnerkolonien i Hammer Bakker, ses her med datteren og et par drenge.

Styregruppen bag Kunsten i Han Herred søger nu kontakt med private, firmaer eller institutioner, som vil udlåne eller donere værker af såvel Jens Vige som Henrik Jespersen og Bahnsen-familien. Styregruppens formand, Herdis Lau. Nielsen, Skræm ved Fjerritslev, oplyser, at de lokalhistoriske arkiver i Nørresundby og Brønderslev allerede har givet tilsagn om udlån af kunstværker til udstillingen samt oplysninger om Jens Vige. Nordjyske Bank – den tidligere Nørresundby Bank − ejer et portræt af sagfører Anders Olesen, malet af Jens Vige, som ligeledes udlånes til Kunsten i Han Herred.

»Kongen af Hammer Bakker« − sagfører Anders Olesen – i et portræt af Jens Vige (1864-1912).

Henvendelse om de nævnte kunstnere sker venligst til formand Herdis Lau. Nielsen på mobil 29 26 53 89.