Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget skal udpege medlem til styregruppen for Masterplan Jetsmark

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Udvalg: Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget holder møde den 14. januar, hvor et af punkterne på dagsordenen er: Udpegning af medlem til styregruppe for Masterplan Jetsmark

Beslutningstema: Udpegning af medlem til styregruppen for Masterplan Jetsmark


Sagsfremstilling

Jf. kommissorium for Masterplan Jetsmark skal Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget repræsenteres med ét medlem i styregruppen.

Styregruppen vedr. Masterplan Jetsmark:

Én repræsentant fra ØKU

Én repræsentant fra KFL

Én repræsentant fra TMU

Én repræsentanter fra Pandrup Borgerforening

Én repræsentanter fra Kaas Borgerforening

Én repræsentanter fra Moseby Borgerforening

Én repræsentanter fra PGU

Én repræsentanter fra Jetsmark IF

Én repræsentanter fra Jetsmark Lokalråd

Én repræsentant fra Jetsmark Idrætscenter

Én repræsentant fra Jetsmark Skole (ny skole)

To repræsentanter fra Vækst Jammerbugt

Projektejer

Projektleder

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller på mødet den 14. januar 2021, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udvælger ét medlem til styregruppen for Masterplan Jetsmark.

Udarbejdelse af Masterplan Jetsmark

Baggrund: Masterplan for Pandrup var en af de første masterplaner i Jammerbugt Kommune. Planen for Pandrup blev udarbejdet i 2012.
Tiden er nu inde til en revision af masterplanen fra 2012, og der ønskes igangsat en proces med Masterplan 2.0 for Pandrup.

Revisionen er ligeledes igangsat på baggrund af ønsker om at samle udviklingen af Pandrup og Kaas/Moseby i en fælles masterplan for hele Jetsmarkområdet.
Desuden er revisionen igangsat, da der ønskes en større udvikling og planlægning vedr. Pandrup Bymidte.

Fokus skal bl.a. være:
 Byudvikling
 Bymidte **
 Fortællingen om området
 Organisering af ”Liv i Pandrup/Kaas”
 Rekreative potentialer og forbindelser
 Trafikale forhold
** Der igangsættes en særskilt proces og en særskilt plan for Pandrup Midtby.

Læs mere om Projektkommissorium Masterplan Jetsmark: Projektkommissorium_Masterplan Jetsmark, rettet efter ØKU

Læs mere om Projektkommissorium Midtbyplan Pandrup: Projektkommissorium_Midtbyplan Pandrup, rettet efter ØKU