Kommuner og regioner arbejder benhårdt på at skaffe værnemidler

Print Friendly, PDF & Email

Værnemiddelmarkedet er langt mere end almindeligt presset på verdensplan samtidig med, at forbruget også er steget gevaldigt. Alle verdens lande forsøger at skaffe de nødvendige værnemidler, og især visirer, kitler og masker er voldsomt efterspurgt. Konkurrencen er derfor hård, og priserne tilsvarende hastigt stigende.

De kommunale og regionale indkøbsorganisationer arbejder benhårdt på at lande handler, der kan fylde værnemiddeldepoterne på sygehuse, plejehjem, bosteder m.m. over hele landet.


”Lige nu er der knaphed i beholdningen af værnemidler på lagrene. Det betyder, at vi efter bedste evne forsøger at fordele værnemidler ud til alle, der har behov i landet. Det er drejer sig ikke alene om hospitalerne, men for regionernes vedkommende også praktiserende læger og speciallæger. Indkøberne i de fem regioner arbejder i døgndrift for at indgå aftaler med leverandører og skaffe værnemidler til Danmark. Men det er bestemt ikke en nem opgave, når alle andre lande har samme behov,” siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, i en pressemeddelelse.

”Vi har en stor og meget vigtig opgave i at skaffe de værnemidler, der er brug for i både sundheds- og plejesektoren. Vores indkøbere arbejder på højtryk for at følge op på de muligheder, der er både i Danmark og internationalt for at købe værnemidler. Fra på mandag kører de første lastbiler ud i landet, så vi kan begynde at fylde lagrene op. Det er selvfølgelig helt afgørende, at både vores borgere og medarbejdere kan føle sig trygge i de situationer, hvor de mødes, og der kan være potentiel smittefare,” siger Kommunernes Landsforenings formand Jacob Bundsgaard.

Vigtigt, at værnemidler bruges korrekt
Medarbejdere forskellige steder i landet har udtrykt bekymring over, om der er værnemidler nok. Samtidig oplever flere kommuner og sygehuse et vist overforbrug af værnemidler. Både KL og Danske Regioner opfordrer derfor til, at man alle steder følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, der blandt andet understreger, at værnemidler kun bruges, når der er mistanke om smitte.

”Det er helt forståeligt, at vores medarbejdere er bekymrede og gerne vil beskytte sig med forskellige værnemidler. Heldigvis har langt de fleste stor forståelse for udelukkende at bruge værnemidlerne i overensstemmelse med de nationale retningslinjer, så dem, vi har, strækker længst muligt,” siger Stephanie Lose.

Danske virksomheder omlægger produktionen til værnemidler
En lang række danske virksomheder har i løbet af de seneste ca. 3 uger omlagt deres produktion, så de nu også producerer værnemidler. Der er allerede nu større leverancer af danskproduceret håndsprit på vej samt leverancer af visirer og dansk produktion af mundbind og masker.

”Vi ser over hele landet, at danske virksomheder tager ansvar i denne særlige situation. I takt med, at den indenlandske produktion bliver større og større, bliver sikkerheden for, at kommuner og regioner får de nødvendige forsyninger også langt større. Derfor er det glædeligt, at vi i løbet af kort tid har fået en dansk produktion op at stå. Det giver grund til spirende optimisme,” siger Jacob Bundsgaard.

Både Danske Regioner og KL har indkøbsorganisationer, der indkøber værnemidler, som distribueres til kommunale institutioner, sygehuse og praktiserende læger i hele landet.