Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Jens Christian Golding, Socialdemokratiet

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Jens Christian Golding (A) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Jens Christian Golding, født 1959. Jens Christian er sammen med sin kone bosat i Moseby.
Jens Christian Golding repræsenterer Socialdemokratiet.

Jens Christian Golding er gift med Anna-Marie og sammen har de 2 børn.

Jens Christian driver, sammen med min søn Anders, et tømrerfirma med base i Moseby. Virksomheden beskæftigere op mod 20 mand fordelt på tømrere og murere, lærlinge samt 1 kontordame.

Jens Christian har været medlem af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt siden starten for 12 år siden, og tidligere 4 år i kommunalbestyrelsen i Pandrup Kommune.

Den politiske interesse blev for Jens Christian vagt gennem sine år som formand for skolebestyrelsen og boldklubben i Moseby, samt arbejde i Folkeoplysningsudvalget og Jetsmarkhallens bestyrelse.

Jens Christian blev politisk aktiv fordi han gerne ville udviklingen i hele gl. Pandrup Kommune, det er stadig målsætningen i Jammerbugt Kommune. Jens Christian tror fortsat på udvikling og vækst i hele kommunen, også selv om det er svært.

Vækst og udvikling i landdistrikterne kan dog kun skabes, hvis der er stærke hovedbyer, et stærkt erhvervsliv og udnytter Jammerbugt er en stor og dygtig turistkommune.

Jens Christian Golding fik ved valget i november 2017 690 personlige stemmer, og er dermed Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt i perioden 2018-2022. 

Jens Christian Golding sidder som Kommunalbestyrelsesmedlem i følgende udvalg, råd og nævn:

2. Viceborgmester

Formand Teknik- og Miljøudvalget

Næstformand Økonomiudvalget

Formand for Trafiksikkerhedsudvalget

Formand for Grundvandsrådet

Kommunens repræsentant i Erhvervsrådet

Bestyrelsesmedlem Reno Nords

Næstformand Limfjordsrådet

Repræsentantskab Aalborg Lufthavns

Kilde: Jammerbugt.dk, kmdvalg.dk