Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Diane Aarestrup, Socialdemokratiet

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Diane Aarestrup (A) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Diane Aarestrup (A) født 1967. Diane er sammen med sin mand bosat i Pandrup
Diane Aarestrup repræsenterer Socialdemokratiet.

Diane Aarestrup er født og opvokset i Kaas – Moseby området. Diane er gift med Renè, der er skorstensfejremester, frivillig brandmand i Pandrup og cykel entusiast.

Diane er uddannet syge- sundhedsplejerske og er ansat som ledende sundhedsplejerske i Jammerbugt kommune. Fritiden bruger hun på familien, motion og når hun deltager i frivilligt arbejde, er det til glæde for både andre og mig.

Dianes fokus er social ansvarlighed, sundhed, aktivitet og vækst, med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og tidlig indsats, det er vejen frem for en menneskelig og økonomisk  bæredygtig kommune, med fokus på: Sammenhold, Udvikling, Sund fornuft, Lighed- og Retfærdighedsprincippet

I sit job som sygeplejerske og sundhedsplejerske, er der mange mennesker der har rørt og lært Diane, at vi alle har et ansvar for, at i fællesskab at få skabt de bedste levevilkår, hvor vi hver især kan opleve og føle livskvalitet.

Dianes værdier er socialdemokratiske, det er de værdier som hun er vokset op med og selv prøver at efterleve.

Social og sundhedsaspektet har for den enkelte person et behov og en værdi i en kortere eller længere periode, men kommunen skal være parat til at imødekomme personens behov og have fokus på de medmenneskelige værdier. 

Diane Aarestrup fik ved valget i november 2017 677 personlige stemmer, og er dermed Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt i perioden 2018-2022. 

Diane Aarestrup sidder som Kommunalbestyrelsesmedlem i følgende udvalg, råd og nævn:

Næstformand Social- og Sundhedsudvalget

Medlem af Økonomiudvalget

Kilde: Jammerbugt.dk, kmdvalg.dk