Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Birgit Mejlholm Kold, Venstre

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Birgit Mejlholm Kold (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt kommune Birgit Mejlholm Kold, født 1965. Birgit er sammen med sin mand bosat i Bejstrup.
Birgit Mejlholm Kold repræsenterer Venstre.

Birgit Mejlholm er gift med Jens Otto Kold. Parret driver et landbrug i Bejstrup og har 3 børn.

Birgit Mejlholm er uddannet sygeplejerske og arbejder på et lægehus i Aalborg. Et job hun har haft de sidste 20 år. Tidligere har hun været ansat 10 år på Aalborg Universitetshospital.

-- annonce ---

Fritiden bruger Birgit især på at være sammen med venner og familie, på madlavning samt på cykel-og gåture.

Birgit Mejlholm er nyvalgt i denne periode til kommunalbestyrelsen. Hun har tidligere blandt andet været i menighedsrådet samt været formand for Bejstrup/ Manstrup borgerforening.

Birgit Mejlholm Kold fik ved valget i november 2017 393 personlige stemmer, og er dermed Kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt i perioden 2018-2022. 

Birgit Mejlholm Kold sidder som Kommunalbestyrelsesmedlem i følgende udvalg, råd og nævn:

Medlem af Børne- og Familieudvalget

Medlem af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Kilde: Jammerbugt.dk, kmdvalg.dk