Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt holder møde – se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommune 2022-2025 Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt holder møde – se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt er klar til et endnu et vigtigt møde med en fyldt dagsorden. På dagsordenen står bl.a. godkendelse af strategien ‘Vi rekrutterer og motiverer til at blive’, etape II af 15 almene familieboliger på Jonstrupvej i Hune og årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde.

Der vil også være drøftelse af ansøgninger om alt fra Fremtidens FDF Hytte til renovering af skydebaner. Anlægsregnskaber for cykelstier, el-ladestandere og områdefornyelse i Fjerritslev er også på tapetet. Derudover står udlicitering af rengøring, vandforsyningsplan og redegørelse til det Kommunale tilsyn på programmet.

Mødet afsluttes med lukkede punkter om muligt ejendomssalg og valg af rengøringsleverandør.

Her kan du se hele dagsordenen for mødet i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024:

41 Godkendelse af strategien ‘Vi rekrutterer og motiverer til at blive’
42 Godkendelse af skema A – 15 almene familieboliger – etape II, Jonstrupvej, Hune
43 Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer
44 Godkendelse af udpegning af nyt sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet
45 Drøftelse af ansøgning – Fremtidens FDF Hytte
46 Drøftelse af ansøgning – Padel for unge
47 Drøftelse af ansøgning – Ny multi ridebane
48 Drøftelse af ansøgning – Renovering og etablering af nye skydebaner
49 Drøftelse af ansøgning – Udviklingsplan for Museum for Papirkunst
50 Godkendelse af anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet
51 Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af omklædningsrum i DGI-Huset, Aabybro
52 Godkendelse af anlægsregnskab for projekt vedr. omlægning af cykelsti ved Jetsmark Idrætscenter
53 Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligehold, energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlægsprojekter for Ejendomscenteret 2023
54 Godkendelse af anlægsregnskab for proces samt etablering af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune
55 Godkendelse af anlægsregskab for områdefornyelse i Fjerritslev 2018-2023
56 Godkendelse af anlægsregnskab for asfaltbelægninger 2023
57 Godkendelse af anlægsregnskab for renovering og ombygning af Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev
58 Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af og tilbygning ved Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev
59 Godkendelse af udskiftning til LED armaturer
60 Godkendelse af at Forslag til Lokalplan 19-026 og Kommuneplantillæg 10 for et sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus sendes i høring
61 Endelig godkendelse af Vandforsyningsplan for Jammerbugt Kommune 2023-2034
62 Godkendelse af udlicitering af rengøringsområdet for en ny 4-årig periode
63 Godkendelse af redegørelse til det Kommunale Tilsyn
64 Orientering om tilsynsbesøg i 2023
65 Orientering om magtanvendelse i 2023
66 Lukket: Godkendelse af evt. salg af udbudt ejendom
67 Lukket: Godkendelse af valg af leverandør til rengøring i Jammerbugt Kommune

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn