Kommunalbestyrelsen holder møde – se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt Kommune 2022-2025 Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email


Kommunalbestyrelsen holder møde – se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 15. december med følgende dagsorden:


161 Godkendelse af budgetopfølgning 3 – 2022 pr. 31. oktober

162 Orientering om styringsdialog med almene boligorganisationer

163 Godkendelse af kapitaltilførselssag vedr. Lejerbo Aalborgs afdelinger i Jammerbugt Kommune

164 Godkendelse af regaranti for lån optaget af Domea Aabybro til opførelse af 36 almene ungdomsboliger – Skovbrynet, Fjerritslev

165 Godkendelse af revideret skema B for 24 almene ældreboliger uden anvisningsret, Aabybro Centret

166 Godkendelse af indtræden af stedfortræder i forbindelse med lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen

167 Drøftelse af scenarier for reduktion i telefonernes åbningstid i Jammerbugt Kommune

168 Orientering i forbindelse med sager modtaget af whistleblowerordningen

169 Godkendelse af Lokalplan 18-002 for et sommerhusområde ved Rødhus Klitvej i Rødhus

170 Godkendelse af Forslag om Lokalplan 15-008 for et boligområde ved Bøgevej i Brovst

171 Godkendelse af lokalplan 20-006 for boliger og rekreativt område, Gjøl Havn (4. forelæggelse)

172 Godkendelse af forslag til Lokalplan 03-002 med tilhørende miljørapport for vindmøller ved Thorup-Sletten

173 Godkendelse af konvertering af Birkelse og Ryå fra naturgasområde til fjernvarmeområde

174 Godkendelse af fjernvarme til Knøsgårds Alle og konvertering af industriområde ved Knøsgårdvej fra naturgasområde til fjernvarmeområde

175 Godkendelse af konvertering af område ved Terndrupvej og Brovst Industri fra naturgas til fjernvarme

176 Godkendelse af at kompetencen til at anmelde Nordværk I/S’ affaldsbehandlingsaktiviteter til Forsyningstilsynet overdrages til Nordværk I/S

177 Godkendelse af kompetenceoverførselsaftale med Nordværk I/S vedr. modtagelse og afsætning af affald til genanvendelse

178 Godkendelse af Varmeplan for Jammerbugt Kommune 2022-2023

179 Godkendelse af Klimatilpasningsplan

180 Nye takster for vand, spildevand og tømningsordning

181 Godkendelse af Danmarkskortet 2021

182 Godkendelse af takster for servicebetalinger på plejecentrene

183 Godkendelse af værdighedspolitik. Genoptagelse efter høring

184 Godkendelse af kvalitetsstandarder for Sundhed- Seniorafdelingen efter høring. Genoptagelse

185 Drøftelse af Beskæftigelsesplan 2023

186 Lukket: Godkendelse af salg af ejendom

187 Lukket: Godkendelse af salg af nedrivningsgrund

188 Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til nedrivning

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn