Kommunalbestyrelsen holder møde den 30. april 2020 | Se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

På møde i kommunalbestyrelsen den 30. april behandles følgende punkter:

Åbne dagsordenspunkter
68 Oversendelse af Regnskab 2019 til revisionen
69 Årsregnskab 2019 og overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020
70 Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020


71 Udmøntning af budget 2020 – Anlægsramme til haller
72 Godkendelse af BRN – Handleplan 2020
73 Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2020

74 Endelig vedtagelse af Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg (Helikopterbase), Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Kommuneplantillæg nr. 23 (2. forelæggelse)
75 Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner 29
76 Efterretningssag om godkendelse af genåbningsplan for skoler og dagtilbud ifm. Covid 19

77 Efterretningssag om besøgsrestriktioner
Lukkede dagsordenspunkter