Kommunalbestyrelsen holder møde den 30. april 2020 | Se hvad der er på dagsordenen

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk

På møde i kommunalbestyrelsen den 30. april behandles følgende punkter:

Åbne dagsordenspunkter
68 Oversendelse af Regnskab 2019 til revisionen
69 Årsregnskab 2019 og overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020
70 Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020

-- annonce ---


71 Udmøntning af budget 2020 – Anlægsramme til haller
72 Godkendelse af BRN – Handleplan 2020
73 Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2020

74 Endelig vedtagelse af Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg (Helikopterbase), Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Kommuneplantillæg nr. 23 (2. forelæggelse)
75 Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner 29
76 Efterretningssag om godkendelse af genåbningsplan for skoler og dagtilbud ifm. Covid 19

77 Efterretningssag om besøgsrestriktioner
Lukkede dagsordenspunkter