“Kokkedal og det gamle Torslev sogn”

Ketty Johansson Foto: Jammerbugtbibliotekerne
Print Friendly, PDF & Email

Ketty Johansson vil torsdag den 7. november på Brovst Bibliotek kl. 14.00 – 17.00 fortælle om områdets store Herregårde og hermed Kokkedal som gennem tiderne haft en afgørende betydning for de omgivende sogne selvom de også har været et magtsymbol.

Helt frem til midten af 1800-årene var gårdene i Torslev sogn arbejdspligtige til Kokkedal og dermed underlagt nådigherren eller snarere ridefogedens regime som herremandens forlængede arm. Samtidig må det retfærdigvis siges, at der dryppede nye arbejdsmetoder fra driften af herregården til fæstegårdene.

I moderne tid kom der lidt stjernedrys over egnen, da en gren af kongehuset ejede Kokkedal i en kortere periode.

Det gamle Torslev sogn ved fjordbredden gennemgik en stor forandring ved de store afvandinger og ved udstykningen af herregården til en ny husmandskoloni – Canada.

Ingen tilmelding – Mød bare op – entré 30 kroner