Kiki Bach: Jeg ser gerne en ny tandpleje, i nye rammer, i Aabybro

Kommunalbestyrelsesmedlem Kiki Bach, Aabybro (S) Jammerbugt Kommune


Af Kommunalbestyrelsesmedlem Kiki Bach, Aabybro (S) Jammerbugt Kommune

I denne uge havde vi den nye tandklinikstruktur på dagsordenen i børne- og familieudvalget. Jeg har ventet længe og det samme har vores medarbejdere.

-- annonce ---


Jeg startede med at undre mig over, at der var to scenarier. Scenarie 1 hvor placeringen hedder Brovst Sygehus og Scenarie 2, hvor placeringen er ukendt geografisk placering i enten Fjerritslev, Pandrup eller Aabybro.

Demokratiet fungerer ude i udvalgene og vi har af flere omgange råbt højt om, at vi gerne så placeringen i Aabybro og derfor havde jeg også gerne set, at Aabybro var et selvstændigt scenarie. Det er ovenikøbet også det, som vores MED-system har peget på og vi har vel et MED-system, fordi vi har en reel interesse i, hvad de har af meninger og holdninger og for at sikre det gode arbejdsmiljø.

Området bløder og kalder på kræfter og alt imens vi diskuterer, så er der meldinger om meget lange ventetider for børnene og det genererer dårligt arbejdsmiljø, for de medarbejdere som føler, at de gang på gang skal nå det hele på den halve tid – det trækker tænder ud. Politisk har vi sat en grænse for ventetid på max 8 måneder og lige nu, er vi langt forbi den grænse.

Samtidig er der jo lige den vinkel der hedder fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, som er vores vigtigste ressource. Vi er nødt til at have øje på den udfordring, der ligger her, hvor det i høj grad er arbejdstagers marked. Vi kunne fint have en ny og flot klinik i Brovst, Halvrimmen eller V. Hjermitslev, men vi skulle også meget nødigt have lokalerne til at stå tomme.

Derfor vil jeg igen slå et slag for, at man netop tænker på bæredygtighed, infrastruktur, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. En ny tandpleje, i nye rammer, i Aabybro med mulighed for kollegial sparring og fællesskab – det er stadig min målsætning, på trods af at landdistriktspolitikken lige nu overskygger alle gode argumenter.