Dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Foto: Jammerbugtposten.dk.

Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget afholder fælles dialogmøde den 22. august 2022.

Sagsbeskrivelse

Den 4. -5. marts 2022 blev der afholdt et visionsseminar for den nye Kommunalbestyrelse. Her blev der bl.a. afviklet et gruppearbejde omkring temaer til politisk prioritering for byrådsperioden 2022 – 2025. Temaerne blev afleveret til opsamling og videre drøftelse på gruppeformandsmødet den 19. april. Her blev det besluttet at aflevere nedenstående tema om landdistriktsudvikling og bosætning til et fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget med henblik på at drøfte aktuelle emner, som går på tværs af udvalgenes politikområder:

-- annonce ---
Landdistriktsudvikling og bosætning
Landdistrikter – fokus på de små byer. Liv i By og Skole – fokus på By og Land
Udvikling af lokalområdet: Fokus på alle områder, afvikling af LUP og lokale tilflytterplaner
Sikring af forskellige boformer (flere ældre) og typer af grunde
Infrastruktur (konkrete eksempler: Hune, Nørhalne, Aabybro, den 3. limfjordsforbindelse). Hovedfærdselsåre, cykelstier, skiltning

På fællesmødet den 22. august 2022 vil Vækst- og Udviklingsforvaltningen præsentere hvorledes der arbejdes med ovenstående emner som afsæt til en politisk drøftelse af de emner, der går på tværs af udvalgenes politikområder

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter aktuelle fælles emner, som går på tværs af udvalgenes politikområder.