Kan det betale sig at tage firmabilen på skiferie?

Per Ørtoft Jensen, partner og skatteekspert i PwC
Print Friendly, PDF & Email

Vinterferien nærmer sig, og for mange danskere er det lig med skiferie. Har du firmabil, er det værd at overveje at køre selv, da der kan være penge at spare i skat, hvis du selv skal betale for benzinen. Du skal blot huske at få din arbejdsgiver til at nedskrive dit beskatningsgrundlag af firmabilen på lønsedlen med beløbet på din benzinregning.

Har du firmabil, men skal selv betale for benzinkøb i udlandet, kan du nemt få en skattebesparelse via din lønseddel, påpeger skatteekspert i PwC:  

“Som firmabilist skal man blot aflevere kvitteringerne til sin arbejdsgiver og få arbejdsgiveren til at behandle beløbene som egenbetaling. Dermed kan arbejdsgiveren nedsætte bilens skattepligtige værdi på lønsedlen med udgiften til benzinen,” fortæller Per Ørtoft Jensen, skatteekspert og partner i PwC.  

Nogle virksomheder sætter ikke begrænsninger på medarbejderens private brug af bilen, mens andre ikke dækker udgifter til benzinkøb uden for Danmarks grænser, også selvom medarbejderen har betalt skat for at bruge firmabilen privat. For sidstnævnte kan det være attraktivt at få reguleret den skattepligtige værdi på lønsedlen. Det er dog et krav, at arbejdsgiveren udgiftsfører beløbene som udlæg efter regning og indtægtsfører benzinudgifterne som egenbetaling i firmabilsregnskabet, så udlægget skal ikke udbetales til medarbejderen. Det medfører samtidig, at der ikke er omkostninger for arbejdsgiver. “Beløbet på den private benzinregning udbetales ikke direkte til firmabilisten, men posteres som udlæg, og dermed bliver beskatningsgrundlaget på bilen nedskrevet på lønsedlen med beløbet på benzinregningen,” forklarer Per Ørtoft Jensen. Han uddyber:

“Det betyder, at hvis du fx selv har betalt brændstofudgifter for 1.500 kr. og normalt beskattes af 6.000 kr. hver måned for fri bil, kan beskatningsgrundlaget nedskrives til 4.500 kr. den pågældende måned. Dermed kan du spare ca. 600-840 kr., afhængig af om du betaler topskat eller ej,” forklarer Per Ørtoft Jensen. 

Skal firmabilisten selv lægge ud, når der tankes i udlandet, men får refunderet udlæg efter regning ved at aflevere benzinkvitteringerne fra udlandet til arbejdsgiver, er der selvfølgelig ikke nogen skattebesparelse i udsigt, idet man i den situation ikke har haft nogen udgift. 

Pas på med at få refunderet visse øvrige udgifter end benzin, olie, vask og sprinklervæske
Det er også værd at være opmærksom på, at det ikke er alle udgifter, som arbejdsgiveren må betale eller refundere, uden at medarbejderen bliver beskattet ud over den almindelige firmabilsbeskatning. Ferieturens udgifter til fx. parkering/parkeringsbøder, bro-/færgebilletter, biltog og motorvejsafgifter m.v. er således ikke indeholdt i den skattemæssige værdi af firmabil. 

Betaler eller refunderer arbejdsgiver sådanne udgifter, venter der således ikke en skattebesparelse, men en skatteregning efter ferien”, forklarer Per Ørtoft Jensen og tilføjer, at der dog ikke sker beskatning, hvis arbejdsgiveren refunderer eventuelle reparations- og vedligeholdelsesudgifter, som måtte blive afholdt i ferien, idet sådanne udgifter har den tilstrækkelige driftsmæssige sammenhæng med brugen af bilen.

Ferietur på gule plader?Kører du i gulpladebil, giverskattereglerne dig mulighed for at købe såkaldte dagsbeviser, som gør det muligt at bruge en gulpladebil – som ellers normalt ikke må bruges til privat kørsel – til alle former for privat kørsel uden moms- eller skattemæssige konsekvenser for hverken arbejdsgiver eller medarbejder. Dette gælder også, når det drejer sig om en ferietur til udlandet. Der kan dog højst købes 20 dagsbeviser årligt pr. bil og pr. medarbejder til i de fleste tilfælde 225 kr. i døgnet. 

Hvis din arbejdsgiver tillader det, er det altså muligt at få næsten tre ugers bilferie i gulpladebilen med fri kilometer for 4.500 kr.,” siger Per Ørtoft Jensen og tilføjer, at man dog skal huske, at man bliver beskattet af dagsbevisets værdi, hvis arbejdsgiveren betaler for dagsbeviset.