Jetsmark Idrætscenter bygger igen videre

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk

Jetsmark Idrætscenter bygger igen videre

Kjærsgaard & Simonsen ApS, Vodskov står for næste etape

-- annonce ---

Efter en ufrivillig pause er der nu igen gang i byggeriet. Jetsmark Idrætscenter har siden afsigelsen af konkursdekret over totalentreprenøren Q Construction A/S og siden det viste sig, at det ikke ville være muligt at overdrage totalentreprisen til en ny totalentreprenør inden for rammerne af de udbudsretlige regler, arbejdet intensivt på at finde en løsning på færdiggørelsen af det store projekt, som omfatter en gennemgribende udbygning og modernisering af Jetsmark Idrætscenter.

Siden efteråret 2022 er der blevet udført en række mindre delarbejder, såsom sikring/lukning af klimaskærmen, optimering af energikilder samt færdiggørelse af hal A og svømmehallen, som har haft til formål dels at klargøre de allerede udførte konstruktioner til vinteren, dels at muliggøre størst mulig drift af faciliteterne i Jetsmark Idrætscenter frem mod færdiggørelsen af den planlagte udbygning og modernisering af idrætscenteret for så vidt muligt at afbøde de konsekvenser, som konkursen ellers vil have for det lokale idræts- og foreningsliv.

Jetsmark Idrætscenter har i denne periode været i drift i de områder, hvor det har været muligt, hvilket har været vigtigt for såvel idræts- og foreningslivet som Jetsmarks Idrætscenters drift.

Den resterende del af bygge- og anlægsprojektet deles nu op i to etaper, hvor etape 1 omfatter færdiggørelsen af førstesalens to lejemål samt foyer/indgangsparti, og hvor etape 2 omfatter færdiggørelse af spring- og
motorikcenter, café, fællesområde samt nye omklædningsrum til svømmehallen.

Etape 1 har på nuværende tidspunkt været udbudt i en begrænset (indbudt) licitation, som har resulteret i, at kontrakten vedrørende etape 1 er blevet tildelt Kjærsgaard & Simonsen ApS, Vodskov.

Arbejderne under etape 1 forventes afsluttet, så ibrugtagning kan ske den 1. april 2023.

Etape 2 forventes på nuværende tidspunkt udbudt i begrænset (indbudt) licitation omkring den 1. februar 2023 med forventet færdiggørelse omkring 1. september 2023.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af sænkning af klasseloft på 0. årgang