Jammerbugt søger om et udviklingsforløb i arbejdet med udsatte børn og unge

Ulla Flintholm (V) Foto: Jammerbugt.dk

Socialstyrelsen udbyder nu en ny ansøgningsrunde for Task Force udviklingsforløb til landets kommuner. Kommunalbestyrelsen har netop godkendt, at Børne- og Familieforvaltningen søger om et forløb for at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på området.

Godkender Socialstyrelsen ansøgningen, kan arbejdet gå i gang i 2020.

-- annonce ---

Socialstyrelsens Task Force tilbyder samarbejde med kommuner for at styrke sagsbehandlingen og bidrage til kompetenceudvikling på området for udsatte børn og unge. Jammerbugt Kommune ønsker at gøre brug af muligheden for at opkvalificere sig, og søger derfor om et forløb til udvikling af området.

”Vi arbejder hele tiden på at udvikle vores sagsbehandlerområder. Når muligheden er der for at samarbejde med et hold eksperter inden for udsatte børn og unge, så ønsker vi selvfølgelig at søge om det. Det er en unik mulighed, hvor kommunens sagsbehandlere, sammen med Task Forcen, kan se på, hvordan vi sagsbehandler, og hvordan vi kan gøre det bedre”, fortæller formand for Børne- og Familieudvalget Ulla Flintholm.

Siden 2012 har Task Forcen på området for udsatte børn og unge tilbudt hjælp til kommuner, der ønsker at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Derfor er det en gennemprøvet model, Jammerbugt Kommune søger om at blive en del af. 

”Måden tilbuddet er skruet sammen på tiltaler os. Forløbet har fokus på faglig udvikling, og den udvikling vil komme til at ske med afsæt i den måde forvaltningen arbejder på i dag. Vi møder hver dag ind for at levere så godt et arbejde som muligt, og derfor håber vi på, at Socialstyrelsen imødekommer vores ansøgning”, siger familie- og forebyggelseschef Bo Skou Frank.

Hvis Kommunens ansøgning godkendes, så omfatter første del af samarbejdet med Task Forcen et analysearbejde af den konkrete sagsbehandling, den faglige ledelse og organiseringen på området. Herefter vil det egentlige udviklingsarbejde begynde ud fra konkrete mål og resultater, som kommunen forventer at opnå i forløbet.

Imødekommer Socialstyrelsen ansøgningen, vil et forløb med Task Forcen komme til at strække sig over ca. 20 måneder, og være gratis for kommunen. Task Forcen leverer rådgivningsydelser, faglige sparring og kompetence- og kursusforløb uden beregning. Jammerbugt Kommune afholder dog lønudgifter til de medarbejdere, der deltager i udviklingsforløbet.