Jammerbugtens lokalpolitiske kandestøbere

Arkivbillede

Af journalist og kommunikationsrådgiver Jørn Verner Stendorf, Stadiøvej 25, Stadilø, 6950 Ringkøbing

Det er nu snart 300 år siden, at Ludvig Holberg skrev den fremragende komedie ”Den politiske kandestøber”. Kort fortalt handler det om en person, som ytrer sig og handler inden for det politiske liv, uden at have forstand på det.

-- annonce ---

Vi kan roligt tage et hop til anno 2019, hvor både lokale, regionale og nationale valgte politikere med ukritisk glubende appetit, æder vindmølleindustriens diktatoriske adfærd, som i en række sammenhænge bygger på gedigen løgn og bedrag.

De folkevalgte i Jammerbugt Kommune med borgmester Mogens Christen Gade i spidsen, er i den forbindelse kandestøbere af værste skuffe. Her er det lykkedes vindmølleindustrien (Vattenfall) at få Jammerbugt Kommune på krogen. Opførelsen af kæmpevindmøller i Nørre Økse Sø Vindmølleprojektet er en himmelråbende skamplet, som nu truer flere minkavlere, som igennem mange år med stor dygtighed og flid, har opbygget deres livsværk udi dette erhverv.

Også hesteopdræt i området er truet af vindmøllernes hærgen udi lavfrekvent støj, anden støj og skyggevirkninger. Dertil kommer diverse andre gener, som alle øvrige beboere i dette lokalområde, vil blive udsat for.

Et eksempel på en minkavler i Herning Kommune, som sidste år fik knust sit livsværk, da der blev opført kæmpe vindmøller få hundrede meter fra hans minkfarm, har de folkevalgte i Jammerbugt Kommune kun et ligegyldigt skuldertræk til overs for. Det gælder også en dyrlægerapport, som alle politikere har fået forelagt.

Dyrlægens faglige beskrivelse af, hvordan minkene ændrede adfærd efter møllerne blev opsat, er politikerne også bedøvende ligeglade med. De 4500 modermink blev aggressive, stressede og bed hinanden, så mange måtte aflives. 3500 døde og vanskabte hvalpe var det årlige resultat, som minkavleren med forfærdelse måtte opleve. Også moderminkenes drægtighed blev stærkt reduceret, efter møllerne blev sat i drift.

At der er en så tværpolitisk ligegyldighed, arrogance og uvidenhed omkring vindmøllers dødsens farlige lavfrekvente lyde og anden støj, er både beskæmmende og trist. Jammerligt, at vindmølleindustrien kold og kynisk kan bugte sig omkring hovederne på disse 27 folkevalgte i Jammerbugt Kommune.

Opdaterede støjmålinger skal iværksættes øjeblikkeligt, for de nuværende officielt anerkendte støjmålinger bygger på ældgamle beregninger fra vindmøller, der var op til 75 meter høje. Nu er vindmøllerne mere end dobbelt så høje, og de lavfrekvente lyde og anden støj, er dødsensfarlige for både dyr og mennesker tæt på møllerne! Ikke en eneste lokal politiker har tilsyneladende format til at råbe vagt i gevær og banke næven i bordet for at stoppe disse støjmæssige overgreb mod både dyr og mennesker.

Hvad der præcis sker oven i hovedet på almindelige mennesker, når de opfinder sig selv som politikere og borgmestre, blæser fortsat i vinden, og kan samles i følgende beskrivelse:

”Jeg altid med en halv vind løber, for nu er jeg en politisk kandestøber”.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn