Jammerbugt Kommune søger: Værestedsmedarbejder – Værestedet Åkanden, Pandrup

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Værestedsmedarbejder – Værestedet Åkanden, Pandrup

Forebyggelse og Aktivitetstilbud er en del af Psykiatrien i Jammerbugt kommune. Lovhjemmel for vores indsatser findes i Lov om Social Service. Vores indsatser er organiseret i fire teams forankret på kommunens fire væresteder. Foruden værestederne (§104) rummer de fire teams således også SKP (§99), bostøtte (§85) samt §82 tilbud.

Værestederne er frie væresteder, hvor borgere med sociale, psykiske eller andre udfordringer kan komme og søge samvær, støtte eller lave aktiviteter. Værestederne forestår en del af den bevilgede støtte efter SEL §82.

Vi er et tilbud i forandring, og det fortsætter vi med at være. Vi tilpasser os borgerens behov, linjen i kommunen og arbejder desuden hele tiden på at lave plads til nye målgrupper på værestedet.

Vi søger
Vi søger en medarbejder med relevant socialfaglig uddannelse, som har en bred faglig erfaring. Det er vigtigt at du kan løse mange forskelligartede opgaver på kort tid. Du skal være positiv og velafbalanceret som person, med særlige kompetencer inden for vedholdenhed, struktur, relations dannelse, nærvær og kontakt med mange forskellige borgere med forskellige problematikker samt evne til at navigere i en hverdag med mange forskellige indsatser. Det er en vigtig kompetence at være forudseende og at kunne samarbejde med forskellige samarbejdspartnere for at løse opgaverne med høj faglig kvalitet og professionalisme i et tværorganisatorisk miljø.

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at deltage i den daglige drift af værestedet, herunder regnskab, lettere rengøring, indkøb, madlavning og aktiviteter samt være fleksibel med hensyn til arbejdstid.

Du skal være indstillet på at yde støtte efter SEL §82, dokumentere og arbejde efter indsatsmål i fagsystemet Nexus. Være med til at udbygge og fastholde målgruppen 18-30 år og være deltagende i at skabe et meningsfyldt og lærerigt tilbud.

Dine kvalifikationer
Vi søger en erfaren medarbejder, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og som kan rumme en grad af uforudsigelighed i det daglige arbejde og alligevel sikre borgerne et trygt og stabilt tilbud.

Du skal have fokus på, at arbejde med et rehabiliterende sigte imod så stor selvstændiggørelse som muligt.

Vi forventer at du

  • har en socialfaglig uddannelse eller anden lignende kvalifikation
  • er en stærk og psykisk robust person
  • har overblik og kan handle i pressede situationer og kan arbejde alene
  • er fagligt velfunderet, på skrift og i tale og har erfaring inden for området
  • kan arbejde professionelt, selvstændigt og at du ønsker at samarbejde
  • kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar, som gives dig
  • handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
  • er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
  • er villig til at deltage i supervision og personaletræning
  • har kørekort og kan benytte bil i arbejdet

Vi tilbyder
Vi tilbyder ansættelse på en dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven, tværfagligt samarbejde, internt som eksternt, fleksibilitet og professionalisme tegner vores tilgang til arbejdet. Vi arbejder konkret med Jammerbugt Kommunes værdigrundlag, som afsæt for den kultur vi ønsker at fremme og specifikt med de mål og strategier som løbende udmeldes. Der ydes løbende sagssupervision og afholdes møder løbende, hvor faglig sparring, vidensdeling og den fremadrettede planlægning foretages.

Udover værestedet Åkanden, har vi væresteder i Aabybro, Brovst og Fjerritslev.

Nærmere oplysninger vedrørende stillingerne kan indhentes ved leder Kent Langkjær på mobil 41 91 21 09 eller ved henvendelse på mail: klk@jammerbugt.dk

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Der indhentes straffeattest forud for endelig ansættelse.

Ansøgningsfrist
8 maj 2024

Samtaler forventes afholdt den 16. maj 2024

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget på Jammerbugtposten.dk.

Søg jobbet her