Jammerbugt Kommune søger: Områdeleder til Sundhed og Dagtilbud i Brovst

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Områdeleder til Sundhed og Dagtilbud i Brovst

Alle borgere skal have mulighed for at leve det gode og sunde liv i Jammerbugt Kommune.

Vi søger en dygtig områdeleder til Jammerbugt Kommunes Sundhed og Dagtilbud, som kan være med til at understøtte udviklingen af området, så alle borgere – også når de har brug for hjælp og støtte – kan leve et godt liv, nemlig deres eget.

Sundhed og Dagtilbud er et nyoprettet område, som favner en brede vifte af ydelser inden for sundhed, personlig støtte, træning, forebyggelse og rehabilitering mv. En vifte, der hele tiden skal udvikles og fornys således, at vi bedst muligt kan imødekomme borgernes behov. Vi insisterer på at udvikle os, så kommunen hele tiden er på omgangshøjde med de nye krav i opgaveløsningen. Vi har derfor vedvarende fokus på tværfaglighed inden for det samlede sundheds- og dagtilbudsområde men også på tværs af forvaltningen i samarbejdet med eksempelvis hjemmeplejen og med myndighedsafdelingen. Derudover har vi fokus på det tværgående sundhedsarbejde i hele kommunen, og vi arbejder målrettet med bl.a. anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, såsom skærmbesøg og digital træning.

Sundhed og Dagtilbud er som nævnt et område, som dækker bredt, og funktionerne indeholder blandt andet bostøtte, væresteder, aktivitetscentre, genoptræning, rusmiddelindsats, rehabiliteringstilbud, træningsindsats, mv.

Dine kompetencer
Da området er nyt, forventer vi, at du som leder har lyst og evner til at stå i spidsen for udviklingsarbejdet og, at du forstår at inddrage forskellige perspektiver, så området kan udnytte de muligheder der ligger i at samarbejde på tværs og de synergier, der kan opstå. I den sammenhæng er det afgørende, at du er en dygtig leder, der kan lede og trives i spændingsfeltet mellem ’udvikling og drift’ og meningsfuldt skabe sammenhæng derimellem. Det forudsætter, at vores nye leder stimulerer og støtter løbende læring, udvikling og kvalitetssikring inden for det samlede område. Dette bl.a. ved selv at være aktiv i samspillet med dine ledere og ved at indgå i arbejdsgrupper og samarbejdsfora både i og udenfor kommunen.

Vi har i de seneste år arbejdet med at give vores daglige ledere af de borgernære tilbud en øget kompetence og beslutningskraft, så de hele tiden kan træffe hurtige og rigtige beslutninger tæt på og sammen med borgerne. Dette arbejde skal du fortsat nære og udvikle, ligesom der skal skabes de bedste rammer for en bæredygtig drift, hvor faglighed, økonomi og ressourcer går op i højere enhed.

Vi forestiller os derudover, at den kommende områdeleder

  • har en relevant faglig uddannelse og har ledelseserfaring
  • er dygtig til at kommunikere. Du får brug for at spænde bredt i din kommunikation
  • har stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med både interne og eksterne samarbejdspartnere
  • er en god ambassadør for Jammerbugt Kommune, når du indgår i tværsektorielle samarbejder, møder borgere, er sparringspartner for dine ledere samt som formand for jeres MED-udvalg
  • har en lederuddannelse, eller er indstillet på at tage en.

Vi tilbyder
En spændende og alsidig lederstilling i et område som er nyt, men med veletablerede afdelinger og dygtige ledere og medarbejdere, der gerne vil den fremtidige udvikling.

Helt konkret får du det daglige ledelsesansvar for 2 underordnede ledere. Det vil bl.a. være som sparringspartneren med det overordnede økonomiske, faglige og udviklingsmæssige overblik, der motiverer til kvalitet og udvikling. Samtidig vil du med reference til Sundheds- og Seniorchefen få en række spændende opgaver med at få strategier og udviklingstiltag til at leve i praksis.

Vores nye områdeleder kan med andre ord se frem til et udviklende lederjob med

  • det overordnede budget-, faglige-, drifts- og styringsmæssige ledelsesansvar i forvaltningens nyoprettede område for Sundhed og Dagtilbud
  • gode muligheder for at skabe resultater sammen med dine ledere og øvrige kolleger.
  • inspirerende lederkolleger. Du indgår i en dialogpræget ledergruppe med rum til nysgerrighed og faglig sparring
  • en aktiv rolle i samarbejdet på tværs i Sundhed og Senior sammen med din chef, og tre andre områdeledere (Hjemme- og Sygeplejen, Plejecentre samt Botilbud)
  • en garanteret travl hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen som områdeleder for Sundhed og Dagtilbud er på fuldtid.

Aflønning vil ske i henhold til reglerne om Ny Løn under hensyn til gældende overenskomst

Arbejdsstedet er Administrationsbygningen i Brovst, Borgervænget 12, 9460 Brovst.

Tiltrædelse
1. januar 2024 eller snarest herefter

Yderligere informationer
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til Sundheds- og Seniorchef Henrik Ravn, telefon: 41 91 22 01 / mail: her@jammerbugt.dk

Ansøgningsfrist
Den. 27. november

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at afholde 1. samtaler den 6. december og 2. samtaler den 14. december

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk.

LÆS OGSÅ: Varebiler igen udsat for tyveri i Fjerritslev