Jammerbugt Kommune søger: Nattevagt til bofællesskabet Krabben

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Nattevagt til bofællesskabet Krabben (gerne SSH eller anden relevant uddannelse)

Du må gerne være uddannet social- og sundhedshjælper, eller have en anden relevant uddannelse.

Stillingen er på 35 timer.

Vagterne falder, så man arbejder 7 dage og har 7 dage fri.
Arbejdstiden er fra 21.45-7.15

Der er altid 2 nattevagter, hvor en af nattevagterne sidder fast vagt ved borger.

Hvem er vi?
Bofællesskabet Krabben rummer 20 fantastiske beboere, der bor i egne lejligheder.

Beboernes grundlæggende problemstilling er udviklingshæmning, som kan være yderligere kompliceret af udfordringer i forhold til kommunikation, fysiske funktionsnedsættelse samt lettere psykiatriske diagnoser.

Kendetegnende for målgruppen er, at borgerne har individuelle behov for støtte. Personlig pleje og omsorg indgår derfor som en integreret del af arbejdet. Borgerne har i varierende grad behov for hjælpemidler. Der er borgere med epilepsi hvor der skal tilegnes viden om, hvordan der skal observeres og handles på eventuelle anfald.

For at opnå tryghed og tillid har borgerne desuden individuelle behov for struktur, forudsigelighed og genkendelighed. Borgerne har herudover i varierende grad behov for støtte til kommunikation. Mange borgere profiterer eksempelvis af brug af kommunikationspas, TTT, pictogrammer mm.

Jobbets indhold

  • Pædagogiske opgaver samt plejeopgaver.
  • Praktiske opgaver
  • Støtte borgerne i at opretholde en døgnrytme, så der er de bedste forudsætninger for at de er klar til de daglige gøremål.

Dine personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer

  • Du er god til at danne relationer.
  • Gerne kendskab til alternative kommunikationsformer
  • Du formår at skabe trygge rammer for vores beboere.

Krabbens daglige arbejde tager udgangspunkt i en fælles pædagogisk referenceramme, som er vores arbejdsredskab og den fælles retning for det pædagogiske arbejde. Her er de bærende principper blandt andet selvbestemmelse og medbestemmelse samt hjælp til selvhjælp.

På bofællesskabet Krabben ser vi det enkelte menneske som ligeværdigt og værdifuldt, og som et individ, der kan bidrage positivt til fællesskabet. Vi støtter borgerne i at indfri deres potentialer og mestre eget liv gennem en tryg og rolig hverdag med relationer og motivation i centrum.

Det faglige arbejde tager udgangspunkt i en rehabiliterende og habiliterende tilgang med fokus på et meningsfyldt hverdagsliv, hvor vi lægger vægt på at tilpasse vores indsats til beboernes ønsker og drømme og i samarbejde med borgeren arbejdes der målrettet med borgerens indsatsmål og delmål.
For at imødekomme målgruppens behov, og dermed understøtte borgerens mestring af eget liv, prioriteres flere forskellige faglige tilgange og metoder. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang samt ud fra en neuropædagogisk tilgang, anvender tegn til tale samt alternativ supplerende kommunikation.

Ansættelse pr. 1 juni eller efter aftale.

Frist
18. april 2024.
Samtaler afholdes løbende.

Ved behov for uddybning af ovenstående
er der mulighed for at kontakte Konstitueret tilbudsleder Louise Liltorp Eskebjerg på mobil 41 91 18 13 eller mail lls@jammerbugt.dk.

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk

Søg jobbet her