Jammerbugt Kommune søger: Leder til Sundhed og Bevægelse

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Leder til Sundhed og Bevægelse i Jammerbugt Kommune

Brænder du for ledelse? Trives du med at have mange forskelligartede opgaver på én gang – og kan du holde styr på dem? Kan du lede gennem kerneopgaven og skabe mening og sammenhæng i arbejdsopgaverne? Så er du måske den leder vi søger…

Sundhed og Bevægelse er en del af området Sundhed og Dagtilbud, hvor kerneopgaven er at arbejde for, at borgeren kan indfri sit potentiale og mestre sit eget liv. Det gør vi gennem samarbejde og helhedsorientering og med en rehabiliterende tilgang.

For dig som leder betyder det, at du har fokus på det tværgående samarbejde og på den enkelte medarbejders bidrag ind i den fælles opgaveløsning. Du forstår, at ingen kan lykkes alene og, at vores mål altid er at skabe udvikling og læring og sikre den bedst mulige opgaveløsning for borgeren, inden for de rammer vi har. Det kræver, at vi kan arbejde helheds- og løsningsorienteret, så vi sammen finder de gode og kreative løsninger.

Det er en forudsætning for at kunne understøtte borgernes udvikling, at vi har et godt og konstruktivt samarbejde med vores samarbejdspartnere, så vi alle arbejder ud fra en fælles forståelse og en fælles plan. Derfor er det vigtigt, at du kan arbejde udviklingsorienteret og inddragende således, at du får skabt ejerskab både hos borgere, medarbejdere og
samarbejdspartnere.

I Sundhed og Bevægelse arbejder vi med en række forskellige sundhedsrettede indsatser – herunder genoptræning, rusmiddelindsats, rehabiliteringstilbud, træningsindsats, mv. Der er to fagkoordinatorer tilknyttet, som understøtter faglig kvalitet og udvikling.

Hvem er du?
Du har stor lyst til at arbejde på tværs, og for dig er ledelse omdrejningspunktet. Det er vigtigt for dig at skabe gode resultater, og du ved, at det ikke er noget, du kan gøre alene. Så derfor er du nysgerrig på andres synspunkter og viden, og du er inddragende i din ledelsesstil.

Hvem er vi?
Vi er en udviklingsorienteret afdeling, og vi er ikke bange for at tænke anderledes og gøre det på Jammerbugtsk. Det betyder, at vi ikke er bange for at være risikovillige og nyskabende. For dig betyder det, at vi er åbne for, at du tænker kreativt i din opgaveløsning, og tager initiativ til nye måder at tænke på. Vi tror på helhedsorienterede indsatser og på, at vi løser opgaverne bedst i fællesskab.

Du vil indgå i et nyetableret lederteam med lederen af Dagtilbud og Områdelederen for Sundhed og Dagtilbud, hvor der fokus på samarbejde og gode drøftelser. Derudover forventes du at have et bredt samarbejde med andre ledere i forvaltningen både på udfører- og myndighedsområderne.

Vi forventer, at du

  • har ledelsesmæssig erfaring
  • har erfaring med sundhedsområdet
  • har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation
  • er udviklingsorienteret
  • kan samarbejde på tværs af faglighed og funktioner
  • kan lede situationsbestemt

Vi tilbyder

  • en afvekslende hverdag i en ambitiøs og dynamisk forvaltning
  • en høj grad af indflydelse på områdets fremtidige udvikling og på opbygningen og udviklingen af opgavefællesskabet i lederteamet
  • et alsidigt og afvekslende job med selvstændig kompetence og ansvar
  • dygtige og engagerede kolleger og medarbejdere

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuldtid.

Aflønning vil ske i henhold til reglerne om Ny Løn under hensyn til gældende overenskomst

Det primære arbejdssted vil være Sundhedshuset i Brovst.

Tiltrædelse
1. januar 2024 eller snarest herefter

Yderligere informationer
Yderligere informationer om stillingen kan fås ved henvendelse til Sundheds- og Seniorchef Henrik Ravn, telefon: 41 91 22 01 / mail: her@jammerbugt.dk

Ansøgningsfrist
Den 27. november

Ansættelsessamtaler
Vi forventer at afholde 1. samtaler den 4. december og 2. samtaler den 13. december

Skriv venligst i din ansøgning at du fandt jobbet på Jammerbugtposten.dk.

LÆS OGSÅ: Biler får stjålet sidespejle flere steder i landet – har du oplevet det?