Jammerbugt Kommune søger: Barselsvikar til Poppelhuset

Brovst
Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

JOBANNONCE: Barselsvikar til Poppelhuset

– SSA, pædagog eller ergoterapeut eller anden relevant uddannelse

Stillingen er på 30 timer.

Vikariatet er fra 15. januar 2024 gerne tidligere.
Vikariatet er frem til 31. august 2024.

Poppelhuset i Brovst hører under Sundhed og Handicap i Jammerbugt kommune.

Bostedet er oprettet efter ABL §105 og borgerne modtager støtte efter §85

I stillingen indgår blandede vagter samt arbejde hver anden weekend. Der er mulighed for lange vagter.

Bostedet har 16 lejligheder. Der er 7 lejligheder i hus C og 9 lejligheder i hus B, hvor den ene er en aflastningsplads.

Poppelhusets målgruppe er borgere over 18 år med medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade eller borgere med neurologiske lidelser. 

Vi søger en medarbejder med relevant viden og erfaring med målgruppen og gerne med en neuropædagogisk uddannelse.
Igennem en helhedsorienteret indsats skal du være med til at skabe livskvalitet, udvikling og trivsel ved borgerne.
Borgerne på Poppelhuset kan have komplekse udfordringer og har individuelle behov for hjælp til ADL-opgaver og støtte i det daglige liv.

Poppelhuset tager afsæt i en neuropædagogisk referenceramme.
Vi arbejder ud fra anerkendende, ressourcefokuseret og rehabiliterende/ habiliterende  tilgang. Dette for at understøtte vedligeholdelse/udvikling af borgerens færdigheder.

Metoderne er social færdighedstræning, motiverende samtale og FOTT.

Forventninger til vores kommende kollega

 • Du engagerer dig i en målrettet og pædagogisk proces, hvor der lægges vægt på din faglighed og personlige kompetencer.
 • Du kan arbejde tværfagligt 
 • Du har fokus på daglig praksis samt borgernes mulighed for at blive mere selvhjulpne.
 • Du er fortrolig med at dokumenterer. Herunder arbejde struktureret med borgernes indsatsmål samt pædagogisk og sundhedsfaglig dokumentation.
 • Du har en respektfuld og anerkendende tilgang til borgerne, deres netværk, kollegaer samt øvrige samarbejdspartnere.
 • Du er velfunderet og kan se bagom borgerens adfærd i et neuropædagogisk perspektiv.

Vi kan tilbyde dig

 • En spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads.
 • Et ansvarsfuldt og udviklende arbejde.
 • mulighed for faglig og personlig udvikling igennem fast supervision, temadage, personalemøder, sparring.
 • Et samarbejde på tværs af faggrupper.
 • Et arbejde med mulighed for indflydelse på bostedet og indsatsen ved borgerne.

Frist

7. januar 2024.
Samtaler afholdes løbende.

Yderligere oplysninger

Ved behov for uddybning af ovenstående kontakt tilbudsleder Gitte Røge på mail gir@jammerbugt.dk / telefon 51 46 40 87 eller teamleder Louise Eskebjerg på mail lls@jammerbugt.dk / telefon 41 91 36 85.

Venligst skriv i din ansøgning, at du fandt jobopslaget på Jammerbugtposten.dk.