Jammerbugt Kommune søger: Afdelingsleder/pædagogisk leder til Skovsgård Børnehave og vuggestue

Skovsgård
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune søger: Afdelingsleder/pædagogisk leder til Skovsgård Børnehave og vuggestue

JOBANNONCE: Vil du stå i spidsen for en institution, hvor vi stræber efter højt fagligt niveau, så er denne stilling måske noget for dig.

Vi er en institution der er meget optaget af udeliv og har særlig fokus på at udvikle på vores læringsmiljøer, både på legepladsen, men også når vi bevæger os ud i lokalområdet.

Vi er en lille institution normeret til 10 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn, og vi værner om det nære samspil med børn, forældre og hinanden. Vi er en del af et lille lokalsamfund, hvor vi ønsker at være aktive medspillere og synlige i gadebilledet.

Vi arbejder ud fra ICDP, vi arbejder systematisk med den pædagogiske læreplan, og vi bruger Ecers og Iters som et udviklingsredskab.

Vores institution er kendetegnet ved mangfoldighed i børnesammensætningen, og vi bestræber os på at imødekomme børnenes forskellige behov og justere vores pædagogiske praksis, så den understøtter alle børns udviklingspotentialer.

Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde
Vi er en del af dagtilbudsområde Brovst, som også består af Børnehaven Bøgebakke og Brovst Børnehave og Vuggestue. På ledelsesniveau har vi et åbent og forpligtende samarbejde, hvilket betyder, at du ikke står alene med dine opgaver, men er en del af et tæt ledelsesfællesskab. Bl.a. lægger vi fælles strategier hvad angår arbejdet med den pædagogiske læreplan, og vi indgår i et tæt sparringsfællesskab, hvor man aldrig henvender sig forgæves.

I alle tre institutioner arbejder vi med Eccers og Iters, hvor medarbejderne bruger redskaberne som egne udviklingsredskaber og som pejlemærker for god kvalitet. Du vil naturligvis blive klædt på til at arbejde med disse redskaber.

Du vil som afdelingsleder blive en del af et team og en organisation, hvor vi har for øje af spille hinanden gode. Motiveres du samtidig af et ressourceorienteret perspektiv, hvor barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse er i centrum, vil du i denne funktion kunne udfolde dit potentiale for pædagogisk ledelse.

Din profil
Du skal have lyst til at udforske den ledelsesmæssige side af dig selv og have en bevidsthed om, at du i den daglige praksis tegner den ledelsesmæssige profil i institutionen.

Med overblik, en god indlevelsesevne samt organisatorisk forståelse skal du sikre, at Jammerbugt Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik samt institutionens og områdets visioner, mål og pædagogiske profil kommer til at leve i praksis.

Vi ser gerne en tilgang, der balancerer mellem både at være åben og nysgerrig, men også rammesættende og insisterende, så du sikrer et lærende og udviklende miljø for både børn og medarbejdere.

Din interesse for pædagogisk ledelse skal være synlig i din tilgang til både at inddrage medarbejdere i opgaveløsningen og samtidigt delegere opgaver, så medarbejderne føler sig mødt, anerkendt og inspireret i deres arbejde.

Du skal fungere som medarbejdernes nærmeste sparringspartner, også der hvor opgaverne udfordrer mest.
Da stillingen indeholder både børnetid og ledelsestid, er det vigtigt, at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver.

Vi søger en afdelingsleder med erfaring og kendskab indenfor 0-6 års området, som har lederuddannelse eller er indstillet på at påbegynde en sådan.

Vi har brug for en leder der

  • Arbejder ud fra en solid organisationsforståelse og en solid pædagogisk- og ledelsesfaglig baggrund
  • Er god til at skabe og formidle overblik, så kerneopgaven er i centrum
  • Arbejder struktureret og er tydelig
  • Arbejder for at skabe sammenhængskraft i huset
  • Har fornemmelse for, hvornår det er hensigtsmæssigt at gå henholdsvis forrest, bagest eller ved siden af personalet

Ansøgningsfrist
10. janaur 2024. kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 16. januar 2024

Tiltrædelse
1. marts 2024.

Løn efter gældende overenskomst.

Har du yderligere spørgsmål,
er du velkommen til at rette henvendelse til overordnet dagtilbudsleder Bente Graakjær på telefon 21 16 21 31.

Skriv i din ansøgning, at du har set opslaget på Jammerbugtposten.dk

Du søger jobbet via dette link