Jammerbugt Kommune overvejer sagsanlæg mod staten

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Sagsanlægget kommer i givet fald til at handle om Økonomi- og Indenrigsministeriets håndtering af udligningsordningen og om hvorvidt staten har beregnet en forkert udligning mellem landets kommuner, som har betydet, at en række kommuner ikke har fået den udligning de er berettiget til….
.
Af Klaus Hansen

Jammerbugt Kommune har nu sammen med 19 andre kommuner modtaget konklusionerne af det juridiske notat, som kommunerne har fået udarbejdet af Advokatfirmaet HjulmandKaptain. Notatet er bestilt med henblik på at få undersøgt, hvorvidt de 20 kommuner har en sag der er egnet til domstolsprøvelse.

Det er hovedvurderingerne i notatet fra Advokatfirmaet HjulmandKaptain, at kriterierne for udligning er udmøntet i strid med lovgivningen på området, og at Økonomi- og Indenrigsministeriet har haft pligt til at reagere på de henvendelser, som ministeriet har fået fra en række kommuner. Notatet konkluderer, at der juridisk set vil kunne være grundlag for et erstatningskrav.

Borgmester Mogens Christen Gade vil nu tage sagen op i Kommunalbestyrelsen, hvor der skal tages stilling til, om Jammerbugt Kommune ønsker at tilslutte sig notatets anbefalinger og eventuelt rejse sag mod staten.

Der vil i så fald blive tale om en principiel sag og et evt. søgsmål kommer således til bl.a. at handle om, hvorvidt Økonomi- og Indenrigsministeriet har overskredet sine beføjelser ved at ændre lovens bestemmelser om definition af ”uden uddannelse” og ”lav uddannelse” til også at indbefatte personer med ”uoplyst uddannelse”.

Ligesom Jammerbugt Kommune, skal de øvrige 19 kommuner nu også vurdere, om de ønsker at tilslutte sig notatets anbefalinger om at rejse en samlet sag mod staten.