Jammerbugt Kommune genoptager gradvist behandlinger i Tandplejen

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Mandag 20. april 2020 gav Sundhedsstyrelsen grønt lys til, at Tandplejen må åbne gradvist for patienter. Siden marts har Tandplejen ellers kun måtte behandle patienter med et kritisk behov for behandling på grund af de midlertidige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen på grund af COVID-19.

”Det er en glædelig nyhed, at vi igen må åbne for undersøgelser og behandlinger i Tandplejen. Åbningen er vigtig af hensyn til borgernes tandsundhed og i forhold til de børn, der er i et bøjleforløb. Samtidig betyder genåbningen, at vi kan komme i gang med at reducere den ophobede arbejdspukkel, der er opstået under nedlukningen i Tandplejen” udtaler Ulla Flintholm, der er formand for Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune.


I første omgang af genåbningen er der fokus på børn og patienter med det største behov for behandling – ud fra en individuel tandplejefaglig vurdering.

Desuden genoptager Tandplejen behandling af de børn og unge, som er i gang med tandreguleringer. Det er endnu ikke muligt at starte nye forløb op i forhold til tandregulering.

Nye retningslinjer for at reducere smittespredning af COVID-19
Genåbningen af tandplejen hviler på nye, midlertidige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen for at reducere smittespredning af COVID-19 – både i forhold til den enkelte patient og personalet i tandplejen.

Retningslinjerne betyder blandt andet, at der kan være færre patienter i venteværelset på samme tid, og der skal være større afstand mellem siddepladserne. Personalet Tandplejen skal følge strenge hygiejniske retningslinjer, og sikre nødvendig brug af anbefalede værnemidler. Ud fra et forsigtighedsprincip skal Tandplejen også begrænse de procedurer, der udgør en særlig smitterisiko. Tandplejen har derfor forberedt sig på at efterleve kravene forud for genåbningen. 

For patienter med symptomer på COVID-19
Patienter med symptomer fra luftveje, hvor der kan være mistanke om COVID-19, eller patienter med påvist COVID-19, skal ifølge Sundhedsmyndighedernes retningslinjer ikke behandles i tandplejen, men skal ved akut behov for tandpleje henvende sig til sygehuset.