Jammerbugt Kommune er med i etableringen af et nyt døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd

Arkivbillede

Der er et stigende antal unge med svære socialpsykiatriske problemer. Samtidig kan det være svært at finde tilbud, som kan hjælpe de unge, fordi det kræver en høj specialisering, som hverken de eksisterende døgntilbud eller psykiatrien alene kan tilbyde. Derfor har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland nu et nyt tilbud på tegnebrættet.

En arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland har haft til opgave at vurdere behovet for at etablere et højtspecialiseret tilbud til svært selvskadende unge i aldersgruppen 14-23 år. Et tilbud der på nuværende tidspunkt ikke findes i Nordjylland. De eksisterende døgntilbud har ikke den nødvendige specialisering til gruppen af unge med svær selvskadende adfærd, ligesom alene et tilbud i psykiatrien ikke rækker i forhold til de unges behandlingsbehov. 

-- annonce ---

Vigtigt med et tilbud tættere på

Vurderingen er, at der er grundlag for – både fagligt og økonomisk – at drive et nordjysk tilbud, som kan favne målgruppen af unge med svær selvskadende adfærd. 

Derudover er vurderingen, at det er vigtigt, at der findes et højtspecialiseret tilbud i de unges nærmiljø, så de unge ikke, som det er i dag, er nødt til at flytte til andre dele af landet – langt væk fra deres nærmiljø og pårørende. 

Vurderingen er samtidig, at man med oprettelsen af dette tilbud skaber nogle gode rammer og forudsætninger for, at socialområdet og psykiatrien arbejder endnu tættere sammen. Det er der gode erfaringer med fra eksempelvis Region Midtjylland.

Det er vurderingen, at tilbuddet skal have 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som sekundær målgruppe. 

Jammerbugt Kommune støtter op om etableringen

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop besluttet at godkende etableringen af det nye døgntilbud og dermed også medfinansieringen af det.

”Vi har besluttet at støtte op om etableringen og finansieringen af dette tilbud, som vil blive drevet i fællesskab med de andre nordjyske kommuner og regionen. På den måde kan Jammerbugt Kommune være med til at sikre, at der bliver taget bedst muligt hånd om disse hårdt ramte unge mennesker med svære udfordringer. Og dette i deres nærområde, så de fortsat er tæt på deres familie og nære relationer”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Finansiering

Tilbuddet vil være 100% takstfinansieret, og de nordjyske kommuner vil forpligte sig til finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland vil forpligte sig som leverandør af indsatsen.

75% af udgifterne til etablering og opstart af tilbuddet vil blive fordelt mellem de nordjyske kommuner på baggrund af indbyggertal. Jammerbugt Kommune vil således skulle bidrage med mellem 276.000 kr. til 361.000 kr. Dette afhænger af, hvor hurtigt tilbuddet er fuldt belagt. De resterende 25% af udgifterne afholdes af regionen.

”Det er vigtigt, at vi nordjyske kommuner står sammen om at løfte opgaver, som vi med fordel kan løse i fællesskab. På den måde sikrer vi den bedste kvalitet med de midler, som skal til for at drive f.eks. dette tilbud – og som vi som enkeltkommune alene ikke har samme mulighed for at levere”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Der er endnu ikke taget stilling til den endelige placering af tilbuddet. Tilbuddet forventes at kunne blive etableret fra 2024.