Jammerbugt Kommune er klar med et forslag til den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i kommunen

Foto: Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email


Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse har taget stilling til, hvordan den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg skal se ud. Forslaget skal nu i offentlig høring, og der skal afholdes borgermøde, inden det kan blive endeligt vedtaget forventeligt i marts/april 2023.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har godkendt et forslag til en strategi og en række principper for den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i Jammerbugt Kommune. En planlægning der kun er blevet mere relevant i takt med de stigende energipriser og et stigende statsligt fokus.


”Strategien og principperne bygger på Jammerbugt Kommunes klimahandlingsplan, som går frem til 2030. Klimahandlingsplanen drejer sig bl.a. om, at CO2-udledningen inden for landbrug, energi, transport og affald skal være reduceret med 70% i 2030 i forhold til 1990, udledningen fra energiområdet skal være klimaneutralt i 2030, der skal produceres 30% mere grøn energi, end der forbruges totalt set i kommunen i 2030, Jammerbugt Kommune skal bidrage til Nordjyllands vision om at blive 100% selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og 50% af gyllen i vores kommune skal udnyttes til biogas i 2030”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade.

Strategien og principperne

Den strategi som Kommunalbestyrelsen nu har godkendt, har sit fokus på solceller og biogas. Der sker derfor ingen ny planlægning af vindmøller frem til 2025, hvor der bliver lavet en ny vurdering af energibehov og kapacitet og der på den baggrund bliver truffet beslutning om den fremtidige planlægning.

Med strategien er der vedtaget en række principper for placering af solcelleparker i Jammerbugt Kommune. Principperne vil danne grundlag for fremtidig planlægning af solcelleparker og vurderingen af indkomne ansøgninger om solcelleparker. Principperne for solcelleparkerne er bl.a.:

  • Større parker frem for mange små
  • Udbygning med solcelleparker skal ske i takt med stigning i elforbruget
  • Fokus på multifunktionalitet så bl.a. natur-, fritids- og klimainteresser inddrages
  • Lokalt medejerskab og inddragelse af lokalområdet i forhold til placering, økonomi, rekreative muligheder m.v.
  • Solceller må ikke placeres i kystnærhedszonen eller inden for værdifulde landskaber (bevaringsværdige og større, sammenhængende landskaber)

Interesseområder

I forbindelse med strategien er der udpeget tre områder, der kan være interessante: Kaasholm, Klim og Rendbæk Øst, hvor der var kommet ansøgninger ind til kommunen. Forud for arbejdet med strategien og principperne har projektansøgere nemlig haft mulighed for at fremsende deres ansøgning og i øvrigt forslag og idéer.

Området ved Kaasholm kan udnyttes til ca. 400 ha. solcellepark. Ansøgeren er begyndt at gå i dialog med lokale interessenter, og det forventes, at den endelige ansøgning kan være klar i foråret 2023.

Området ved Klim omfatter ca. 585 ha. solceller. Området er indsendt til den statslige screening af arealer til energiparker, ligesom området ved Renbæk Øst er. Området ved Rendbæk Øst omfatter en solcellepark på 670 ha. i tilknytning til de vindmøller, som ér lokalplanlagt der. Tanken er, at solcelleparken og vindmøllerne skal indgå i en energi-ø, hvor der også kan etableres bl.a. biogasanlæg. 

En gruppe lokale landmænd arbejder desuden med opbygning af et biogasanlæg i den vestlige del af kommunen. Projektet bygger på bl.a. lokale biomasser fra områdets landbrug, lokal placering, mulighed for lokal investering og mulighed for overskudsvarme. Dette lokale initiativ støtter Jammerbugt Kommune op om som interesseområde.

Ingen forslag er udelukket

Selvom der nu bliver arbejdet videre med forslagene ved Kaasholm, Klim, Rendbæk Øst og i den vestlige del af kommunen, så bliver der også kigget på andre forslag.

”Der er stadigvæk også andre forslag i spil, som er kommet ind i den indledende fase af denne her proces. Og nye forslag er også stadigvæk velkomne. Så ingen forslag er udelukket”, slår borgmester Mogens Christen Gade fast.

Strategien og principperne for den fremtidige planlægning for vindmøller, solcelleparker og biogasanlæg i Jammerbugt Kommune vil komme i offentlig høring i otte uger, og der vil blive afholdt et borgermøde 30. januar 2023 kl. 19 i Brovst Sport- og Kulturcenter. Den endelige vedtagelse forventes i marts/april 2023.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn