Jammerbugt kommune er en landdistriktskommune – eller er vi?

Mette Vestenbæk, Medlem af kommunalbestyrelsen for socialdemokratiet og Jane koller, Medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre


AF Jane koller, Medlem af byrådet for Venstre og Mette Vestenbæk, Medlem af byrådet for socialdemokratiet

Jammerbugt kommune er en landdistriktskommune – eller er vi?

-- annonce ---


I kommunens budgetforslag 2023, kan man læse at V. Hjermitslev SI, også kaldet ”solsikken” som er en vuggestue og børnehave under Saltum skole står for skud til potentiel lukning. 

En børnehave med for få børn, men med en omplacering til Saltum SI oplever man allerede nu stigende pres grundet manglende plads, rum omgivelser til de mange børn.

Vi håber at vores politiske kollegaer før en evt. beslutning vil overveje hvor mange børn der  vil flytte med til Saltum og hvor mange vil vælge andre alternativer både private og tilbud uden for egen kommunegrænse som geografisk for mange er nemmere i hverdagen – så er der ikke meget sparet alligevel. 

Vi tror det har langt større konsekvenser for en by som V. Hjermitslev end vi kan regne på et budget. Hvilke påvirkninger vil en lukning have på det lokale idrætsliv hvor man i mange år har været frontløber på projektet ung leder som man i byen kalder ”team lederspire,” et attraktivt tilbud byens unge i mange år har benyttet sig af – Lunden og dennes aktiviteter er nemlig byens samlingspunkt. Byen har tidligere rummet både kommunale plejehjem, skole og børnehave, nu er den sidste kommunale instans i byens lukningstruet – men kan man ud fra regneark sætte tal på hvilke betydning det har for en by, og et område? 

Hvis man ser konkret på Solsikken som netop er på budget 2023, rummer den lige nu 12 børn, af de 12 børn kommer de 6 fra andre skoledistrikter, hvilket man også ser en tildens til når vi ser år tilbage, at dette er en SI man vælger til. Desværre oplever vi også via dialog mange der ikke kender børnehaven og dennes rammer for børnene, denne opgave ønsker vi at sætte fokus på og brede kendskabet til stedet yderligere ud – gerne i samarbejde med byen, forældrene, skolen og ikke mindst forvaltningen. 

Børnehaven rummer gode omgivelser, både inde og ude – inden for er der plads til ro og fordybelse men også plads til den vilde leg i den tilhørende gymnastiksal der kan lægge rum til leg, aktivitet og fordybelse. En mulighed ikke mange intuitioner kan tilbyde deres børn, hvorfor ikke lade os udnytte de omgivelser og de rammer vi har i vores dejlige landdistriktskommune – eller er det ikke i hele kommunen vi ønsker at holde liv i landdistrikterne?  

Vi syntes det er ærgerligt at vi I Jammerbugt kommune ikke er mere fremsynet og både i nuværende og i tidligere år, har arbejdet på at fremme børnetallet i Solsikken, fremfor at se lukning som eneste mulighed, nu hvor vi arbejder meget med de aktive landdistrikter var dette et godt sted at sætte ind. 

Vi tror på at byen, skolen og forvaltningen i samarbejde med en større fokus på at fremme stedet kan skabe en fantastisk Oase for en fortsat kommunal drift af Solsikken, i mange år i fremtiden. 

Vi håber at børnefamilierne i fællesskab med området omkring Saltum og V. Hjermitslev SI, er åbne for dialog i høringsperioden og flittigt vil byde ind med spændene og kreative ideer til hvordan et fremtidig tilbud kan se ud.   

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn