Innovationspulje skaber nytænkning på sundhedsområdet i Nordjylland

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Politisk prioritering og ekstra midler fra Regionsrådet til et målrettet innovationsarbejde skaber nye løsninger til gavn for borgere, pårørende og ansatte på sundhedsområdet i Nordjylland.

Politisk bevågenhed omkring udviklingsbehov

Siden Regionsrådet med sin budgetaftale 2019 afsatte ekstra 10 mio. kr. til innovation på sundhedsområdet i Nordjylland har hospitaler, klinikker og andre enheder med ansvar for sundhed og udvikling arbejdet med at skitsere nye initiativer, som på én og samme tid transformerer, forbedrer og effektiviserer det nordjyske sundhedsvæsen.

– Vi er ved at flytte sundhedsvæsenet ind i et nyt årti. Den måde vi bedriver sundhed på skal være nemmere og tættere på borgerne. Derfor skal vi gøre medarbejdernes idéer til virkelighed, så vi gør arbejdet smartere og mere effektivt samtidig med, at vi giver bedre behandling og pleje, siger Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

13 nye initiativer skudt i gang

Der er kommet mange forslag ud af det målrettede arbejde med innovation. I alt 36 større og mindre initiativer, hvoraf Regionsrådet på sit møde den 25. juni besluttede at give en økonomisk bevilling på i alt 7,9 mio. kr. til de 13 mest banebrydende initiativer.

Den store interesse for Regionsrådets sundhedsinnovationspulje glæder Ole Stavad, som er formand for udvalg for Regional Udvikling, hvor puljen er forankret:

– Det er positivt at se det store engagement samt efterspørgslen på puljemidlerne. Det er jo derfor, vi har sat ekstraordinære penge af til at udvikle det nordjyske sundhedsvæsen. Der er tale om mange relevante initiativer, og det er naturligvis lidt ærgerligt, at vi ikke kan støtte dem alle. Men med bidraget fra innovationspuljen vil vi gøre vores til at forbedre behandling og pleje i et sundhedsvæsen, som er inde i en rivende udvikling, siger Ole Stavad.

Den resterende del af den afsatte innovationspulje på 10 mio. kr. indgår i en ny ansøgningsrunde i efteråret 2019.

1-1-2-opkald med video øger tryghed på skadested

Et af de nye initiativer skal føres ud i livet af Regionens Præhospitale Virksomhed. Her er man i øjeblikket ved at teste et system, hvormed borgerne i Nordjylland som de første i landet får mulighed for livestreaming fra skadested til AMK-vagtcentral.

Hvis man ringer til 1-1-2 fra en smartphone, kan den sundhedsfaglige medarbejder på vagtcentralen sende et link retur, som man kan klikke på og derved få direkte videoforbindelse fra skadestedet til vagtcentralen. Det giver helt nye muligheder for personalet i AMK-vagtcentralen, der indtil nu har været helt afhængig af, hvad borgeren, som ringer ind, har kunnet fortælle om situationen. De har så at sige kun kunnet bruge deres ører – nu får de øjne med.

– Vi forventer en mere præcis vurdering og dermed hjælp. Det betyder både, at vi i nogle tilfælde hurtigere kan vurdere, at der er brug for en udrykningskørsel og hjælpe pårørende, indtil hjælpen når frem. Men det betyder også, at vi kan vurdere, når der ikke er behov for en ambulance. F.eks. når unge mennesker ringer ind fra Jomfru Ane Gade lørdag nat og fortæller, at deres ven “er helt væk”. Med en videoforbindelse vil vi kunne se, om vennen er ved bevidsthed og blot skal følges hjem i seng, siger AMK-vagtcentralchef Jan Lindberg.

– Det er også en hjælp for den, der ringer. Det er vanvittig svært selv at vurdere en syg eller tilskadekommen, især hvis både patient og indringer er i panik. Hvad vil det sige, at der er meget blod, hvad vil det sige at være blå i hovedet og så videre. Det vil derfor klart give en større tryghed for de nordjyske borgere, siger Jan Lindberg.

Den nye løsning skal nu færdigudvikles og testes, inden den forventes klar til at tage i brug af Den Præhospitale Virksomhed i Nordjylland til september 2019.