Indmelding af energiparker til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Borgmester Mogens Gade
Borgmester Mogens Christen Gade. Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Indmelding af energiparker til Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indmelde to områder i Jammerbugt Kommune som energiparker. Det sker som et led i den grønne omstilling og smidiggør også udviklingen af områderne.

Regeringen har besluttet, at landets kommuner kan sende forslag til energiparker i deres kommune. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har i den forbindelse besluttet, at Rendbæk Øst/Toftegårdsvej samt Klim Solcellepark og Grønt Han Herred (biogas) tilkendegives som statslige energiparker.

”Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at vi er med på den grønne omstilling og aktivt arbejder for dette ved bl.a. at tænke i vedvarende energi. Derudover er det vigtigt at få godkendt områderne som energiparker, fordi vi så kan undgå statslige benspænd i planlægningen omkring områderne”, forklarer Borgmester Mogens Christen Gade.

Statslige barrierer undgås
At et område indgår i den statslige udpegning af energiparker, vil betyde, at de planlægningsmæssige barrierer i form af statslige interesser i de udpegede områder mindskes, da hensynet til en udbygning af vedvarende energi vil blive prioriteret højere.

En udpegning til energipark vil også betyde, at et område kan overføres til byzone, hvilket smidiggør planlægningen og byggesagsbehandlingen. Udpegning medfører desuden, at staten tilbyder at overtage planlægning af en energipark, hvis en kommunalbestyrelse anmoder staten om det.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn