Ildsjælene i Jammerbugt Kommune mødte talstærkt op

Print Friendly, PDF & Email

Trods 28 graders varme dukkede næsten 100 tilmeldte ildsjæle op fra alle lokalsamfund i kommunen til Kick-off Landdistriktskonference i Sport- og Kulturcenter Brovst den 13. august 2020.

Efter et forår med nedlukning af de fleste fysiske møder og konferencer, var der lagt op til en aften med inspiration til alle ildsjælene fra oplægsholdere fra nær og fjern.


Borgmester Mogens Christen Gade bød velkommen og kvitterede kommunens uundværlige ildsjæle for deres indsatser lokalt.

”Mit håb for i aften er, at vi alle kan blive tanket op med ny gejst og motivation til at tage fat og fortsætte hvor vi slap, da vi måtte lukke ned for aktiviteterne i marts”, sagde borgmesteren blandt andet.

Mogens Christen Gade understregede, hvor betydningsfuldt og vigtigt det er, at kommunen har ildsjæle, der involverer sig i deres egen by, men at al den aktivitet ude omkring netop også skaber udvikling overordnet i kommunen.

Herefter fortalte direktør for Vækst og Udvikling i Jammerbugt Kommune, Thomas Krarup, om kommunens nye planstrategi og handlingskatalog. De er kommunens pejlemærker for planlægning og udviklingstiltag de kommende år. Derfor blev aftenen også brugt på at tale om sammenhængen mellem kommunens overordnede planer set i sammenhæng med de lokale udviklingsplaner – de såkaldte LUP’er.

Noget der heldigvis – og nok ikke overraskende – er, da borgerne i Jammerbugt Kommune har været med på råd i udarbejdelsen af handlingskataloget.

Med overskriften ”Jammerbugt Kommune – Ikk’ så ringe endda” var det tid til Poul Guldborgs oplæg. Hans pointer var blandt andet, at lokalsamfundene skal tage udgangspunkt i det, de har, og gøre mere ud af netop det, og at det arbejde der allerede er i gang i de stærke fællesskaber er en vigtig faktor for at udvikle byerne.

Herefter fortalte Michael Binderup og Per Nielsen fra P. Kjeldgaards Familiefond om, hvordan det er lykkedes af hente 5 mio. kr. hjem til restaurering og udvikling af Bryggergården i Fjerritslev. Med midlerne vil borgerne i Fjerritslev sikre og udvikle et stykke unikt og autentisk kulturarv i byen. Samtidig bliver Bryggergården mere tilgængelig for publikum og et mødested for aktiviteter – f.eks. ølbrygning.

Midlerne er skaffet via diverse fonde, pengeinstitutter og Jammerbugt Kommune.

Det var en aften med god stemning, motivation og inspiration, og hvor alle atter fik bekræftet, at der er liv i by, skole og lokalsamfund i Jammerbugt Kommune.