Hver anden virksomhed har fået lønkompensation til udbetaling

Erhvervsminister Simon Kollerup under pressemøde om COVID-19-hjælpepakker. Foto: Erhvervsministeriet.
Print Friendly, PDF & Email

Nye tal viser, at for over halvdelen af de virksomheder, der har søgt om lønkompensation fra staten, er hjælpen sendt til udbetaling.

Regeringen har over de seneste uger lanceret hjælpepakker for næsten 400 mia. kr. for at holde hånden under danske arbejdspladser, og de er blevet søgt i stor stil.

Lidt over 25.000 virksomheder har søgt om at få del i lønkompensationsordningen, og af dem har omtrent 14.500 enten fået udbetalt pengene eller modtager pengene inden for de kommende par dage. Det svarer til cirka 57 pct. af de virksomheder, som har søgt.

Alt i alt er der udbetalt 2,7 mia. kr. på lønkompensationsordningen.


Med ordningen får virksomheder mulighed for at sende medarbejderen hjem med fuld løn med statens hjælp i stedet for at fyre medarbejderen.

”I regeringen har vores fokus lige fra starten af corona-krisen været at sikre danske lønmodtagere deres job. Derfor har vi lavet hjælpepakker for samlet set næsten 400 mia. kr. Det er rigtig godt at se, at over halvdelen af de virksomheder, der har søgt om hjælp for at undgå at fyre deres medarbejdere, allerede på nuværende tidspunkt har fået pengene til udbetaling. Jeg ville selvfølgelig gerne have haft, at alle virksomheder kunne få pengene med det samme, men vi har modtaget 80.000 ansøgninger på tværs af alle ordningerne, og det tager tid at behandle. Jeg kan forsikre om, at Erhvervsstyrelsens dygtige medarbejdere arbejder benhårdt for at få resten af ansøgningerne behandlet så hurtigt som muligt,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Statens bidrag til lønnen er maksimalt 30.000 kr. per måned per medarbejder. Det gælder både funktionærer og ikke-funktionærer.

”Det er positivt, at en stor del af ansøgningerne er blevet behandlet, så pengene kommer ud og hjælper med at holde hånden under danske lønmodtagere. Over 150.000 danskere er sendt hjem på lønkompensation og har på baggrund af trepartsaftalen beholdt deres job med fuld løn. Det glæder mig, at ordningen på den måde er med til at mindske den stigning i ledigheden, som vi desværre ser i denne svære tid,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Lønkompensationsordningen blev forlænget i weekenden og gælder nu fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Alle virksomheder, der har søgt og lever op til kravene for lønkompensation, får del i støtten fra staten.

Fakta: I ordningen gives der følgende kompensation til virksomhederne:

• Funktionærer: 75 % af de samlede lønudgifter, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

• Ikke-funktionærer: 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

Medarbejdere behøver ikke være fuldtidsansatte, for at virksomheden kan søge om kompensation.

Ordningen gælder for alle private virksomheder, der lever op til en række kriterier – blandt andet:

• Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

• Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

• Medarbejderne skal afholde fem optjente feriedage, afspadseringsdage eller fridage uden løn i løbet af kompensationsperioden. Det gør sig dog ikke gældende for virksomheder, hvor der er aftalt lønnedgang i forbindelse med COVID-19.

• Ordningen gælder også private fonde, foreninger og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.