Hvad sker der med Aabybro Foreningshus

Projektbillede fra sagsfremstillingen af Nyt Foreningshus i Aabybro.
Print Friendly, PDF & Email

Hvad sker der med Aabybro Foreningshus

På byggeudvalget vegne giver Tommy Mortensen her en status på projektet:

Aabybro Foreningshus har været længe undervejs, og vi er desværre endnu ikke helt i hus. Stigende byggepriser samt en usikker periode med Corona har medvirket til, at Aabybro IF’s bestyrelse i fællesskab med byggeudvalget, har været nødt til at genoverveje projektets form og indhold, herunder en eventuel indskrænkelse af omfanget på baggrund af de økonomiske rammer.


Det er dog endt med – at selv med næsten en fordobling af budgettet fra kr.18.0 mio til ca. kr.35.0 mio! – at det stadig er intentionen, at fastholde projektet i sin oprindelige form, og etablere et foreningshus som opfylder de identificerede behov, samt et ydre område omkring foreningshuset og banerne, som vil danne rammerne for al udendørs aktivitet i Aabybro by.  

Aabybro IF har siden 2019 indsamlet over kr. 2.0 mio som har været en forudsætning for en kommunal støtte til et nyt foreningshus. Det mål er nået, og endda lidt til, hvilket blot viser den store opbakning i lokalsamfundet og samtidig bestyrker, at projektet har sin berettigelse i Aabybro. Bestyrelsen er yderst taknemmelighed for sponsoraterne.

Styregruppen, som omfatter repræsentanter fra Aabybro IF og Jammerbugt Kommune, er nu gået ind i den afgørende fase, hvor der skal ansøges om bidrag fra fonde. Det sker på baggrund af opdateret projektbeskrivelse, med de nye økonomiske budgettal som har været forudsætningsgivende for at indlede ansøgningsfasen. Målet har rykket sig betydeligt fra det oprindelige budget, men der er en solid opfattelse, at målet er opnåeligt, således det forventeligt ender med et første spadestik ultimo 2024.

Aabybro IF bestyrelse vil løbende udsende opdateringer, så alle kan følge med i udviklingen af projektet. Skulle der være spørgsmål eller kommentarer til ”Projekt Aabybro Foreningshus”, så er man velkommen til at skrive til os på mail aabybroforeningshus@hotmail.com.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn