Hvad er en cleantech virksomhed?

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Hvad er en cleantech virksomhed?

Direkte oversat betyder cleantech ren teknologi på dansk. Med begrebet cleantech henvises der til udviklingen af en bæredygtig produktion, hvor et af hovedmålene er en reduktion af brugen af ressourcer. Det handler om at øge den grønne og bæredygtige udvikling og produktion, så klodens ressourcer ikke overbelastes, og hvor klimaforandringerne forsøges bremset. Her spiller cleantech virksomheder en stor og omfattende rolle, da de er medvirkende til at udvikle bæredygtige løsninger og grønne alternativer. Læs med her og bliv klogere på cleantech virksomheder, herunder danske repræsentanter inden for feltet.

Fremgang for cleantech virksomheder

Cleantech virksomheder beskæftiger sig med udvikling og produktion inden for mange forskellige brancher og områder. Fælles for dem er dog, at de alle har fokus på vedvarende energi og bæredygtige løsninger. Målet er en produktiv og effektiv udnyttelse af klodens energi og ressourcer, og målet kan blandt andet nås via intelligente løsninger baseret på højtspecialiseret teknologi.

Danske cleantech virksomheder

Der findes mange danske cleantech virksomheder i dag, og nogle af de mest kendte brancher er produktionen af grøn energi. Det er særligt vindenergi, som de danske cleantech virksomheder er kendt for både herhjemme og i udlandet.

En anden branche, som danske cleantech virksomheder klarer sig godt i, er energioptimering. Her skal i særklasse fremhæves den danske energivirksomhed Brunata. De har gennem mange år udviklet og leveret intelligente og højteknologiske løsninger, som optimerer bygningers og boligers forbrug af energi. Et område, som Brunata er frontløber inden for, er udviklingen af smart building.

Smart building er en bygning, der integrerer avancerede teknologier, sensorer og automatisering til at opnå en bedre energieffektivitet, sikkerhed, komfort og livskvalitet for beboerne.

Brunata er også langt i udviklingen, når det kommer til den tekniske understøttelse af implementeringen af EU’s Energieffektivitetsdirektivet – også kaldet EED. Formålet med EED er ressource- og energibesparelser, der peger i retning af en mere bæredygtig og grøn fremtid.

Hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil vide mere om EED, så kan du læse mere her.

Hvad beskæftiger de danske cleantech virksomheder sig med?

To brancher, som allerede er nævnt, er produktionen af grøn energi og udviklingen af løsninger til energioptimering. Her klarer de danske cleantech virksomheder sig fremragende. Der findes dog også en lang række andre danske cleantech virksomheder, hvis beskæftigelsesområder spænder vidt.

Der er alt fra virksomheder, som foretager oprensning af jord og vand, til virksomheder, som tænker i produktion af alternative miljøvenlige materialer eller anvendelse af alternative energiformer.

De to dominerende beskæftigelsesområder inden for de danske cleantech virksomheder er produktionen af grøn energi og effektiviseringen af forbruget af energi. Inden for produktionen af grøn energi er det især udviklingen af vindenergi, som er dominerende. I forhold til en effektivisering af energiforbruget kan nævnes udviklingen af alternative bæredygtige transportmidler, grønnere og bedre opbevaringsmetoder til lagring af energi samt genbrug af affald.

Som tidligere omtalt udmærker danske Brunata sig med levering af intelligente og højtspecialiserede løsninger til energioptimering af bygninger og boliger. Faktisk har virksomheden mere end 100 års erfaring med dette felt, og Brunata har med tiden udviklet til at være en af førende virksomhederne i verden, når det kommer til energioptimering og en effektiv udnyttelse af energi- og ressourceforbruget. Som andre cleantech virksomheder i Danmark og i resten af verden arbejder Brunata med det overordnede fokus, at der skal skabes grønnere og mere bæredygtige løsninger.