Høring om budgetoplæg 2020

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget har på mødet 11. september 2019 besluttet, hvilke omstillingsforslag der skal sendes i høring som led i budgetoplægget for 2020.

Der er igen i år fokus på, at relevante interessenter og parter får mulighed for at give deres holdning til kende. Det drejer sig blandt andet om Ældreråd, Handicapråd, forældrebestyrelser i børnehaver, skolebestyrelser m.fl.

Høringsperioden er placeret således, at alle høringssvar er tilgængelige for politikkerne inden budgetseminaret sidst i september.

Læs hele Omstilling Kataloget

Økonomiudvalget understreger, at der er tale om mulige forslag, og at der er ikke taget politisk stilling til hvilke forslag, der vil indgå i det endelige budget. 

Det er samtidig vigtigt at gøre opmærksom på, at omstillingsforslagene sendes i høring inden kommunens indtægter – og dermed det samlede billede af Jammerbugt Kommunes økonomi – er kendt. Det skyldes, at Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL først er indgået meget sent i forløbet og at betydningen for de enkelte kommuner endnu ikke er beregnet.

I forbindelse med budgetopfølgningen før sommerferien blev det tydeligt, at Jammerbugt Kommune var udfordret på at overholde servicerammen i 2019. For at undgå eventuelle sanktioner, blev der derfor iværksat en række tiltag med en samlet effekt i 2020 på 27,6 mio. kr. Disse tiltag har hen over sommeren været i høring og er efterfølgende godkendt. Derfor er de ikke med i den forestående høring.

Ønsker du at give et høringssvar skal du bruge dette skema – Klik HER