Hjælp til nordjysk turisme: 12 millioner skal bruges på markedsføring af Nordjylland

Borgmester Mogens Gade (V). Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Fælles offentlige initiativer sætter midler af til national kampagne suppleret af et nordjysk initiativ, der giver 12 mio. kr. til en markant kickstart af nordjysk international markedsføring, når grænserne igen åbner. 

Corona-krisen har i særlig grad ramt turisme- og oplevelseserhvervene i Nordjylland. Nedlukningen betyder, at gæsterne og omsætningen udebliver i turismevirksomhederne og de brancher, der understøtter den.


Det rammer særlig hårdt i Nordjylland, hvor omsætning og jobs i turismebranchen udgør en relativ større del af samfundsøkonomien end på landsplan. 

Økonomisk håndsrækning på vej
Nu er der med forskellige initiativer en håndsrækning på vej til turismeerhvervet. Bestyrelsesformand for Business Region North Denmark (BRN), borgmester i Jammerbugt Kommune Mogens Christen Gade er glad for at der med midler blandt andet fra BRN og kommunerne er udsigt til en håndsrækning til et erhverv, der har hårdt brug for positive nyheder. I en pressemeddelelse siger han:

”Turismen er en meget vigtig branche i Nordjylland. Før Corona-krisen kiggede vi tilbage på en rekordhøj vækst i nordjysk turisme i 2019. Væksten i nordjyske overnatninger lå 40 procent over landsgennemsnittet, og vi var på vej til at genetablere fortællingen om Nordjylland som det foretrukne besøgs- og feriemål. Desværre har krisen medført, at vi har fået armene ned igen. Hele branchen og følgeerhverv er ramt nu og her, og der vil gå en rum tid inden turismevirksomhederne igen er ovenpå. Derfor er det også været vigtigt for BRN, at vi – i en tid hvor de private aktører ikke har mulighed for at bidrage økonomisk – via BRN og kommunerne kan fastholde og sikre en markedsføring, der kommer hele Nordjylland til gavn. Vi har i BRN og i dialog med såvel Erhvervsstyrelsen som de nordjyske samarbejdspartnere lagt vægt på, at vi skal være klar til at kickstarte turismevirksomhederne, når gæsterne og turisterne igen har mulighed for at besøge os”. 

Både international og national markedsføring
Konkret bliver der nu via en bevilling fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de danske destinationer gennemført en national kampagne, der skal minde danskere om de danske destinationer, som oplagt feriemål.

Når de aktuelle indskrænkninger igen lempes, kan danske gæster i et vist omfang holde gang i erhvervet, men i Nordjylland kommer kun godt halvdelen af gæsterne fra Danmark. Alene de tre nærmeste nærmarkeder: Tyskland, Norge og Sverige udgør med 3,3 mio. overnatninger samlet 40 % af de årlige overnatninger i Nordjylland. 

Parallelt med den nationale kampagne er BRN og de nordjyske destinationer klar til den internationale markedsføring via samarbejdet Fælles Vækst.

”Vi er klar med et beredskab og 12 mio. kr. til en massiv markedsføring, når grænserne igen åbner og med stærkt fokus på nærmarkederne Tyskland, Norge og Sverige. Vi skal være klar, når gæsterne for nærmarkederne igen får mulighed for at tage på ferie i Danmark. Vi kan i Nordjylland opnå en konkurrencefordel, når vi supplerer den nationale kickstart-kampagne med en ekstra boost af nordjysk markedsføring” udtaler Mogens Gade.

Pengene udmøntes helt eller delvis, når grænserne lukkes op. Dette sker i et samarbejde mellem Destination Nordvestkysten, der er operatør på indsatsen, og repræsentanter for de øvrige nordjyske destinationer og visitorganisationer.


Fakta: 

• Destinationerne i Nordjylland oplevede i 2019 en markant vækst i antal overnatninger på 5,6 % mod knap 4% på landsplan. De nordjyske destinationer er dermed godt på vej til igen at være turisternes foretrukne feriemål 

• Det samlede overnatningstal nåede op på 8.219.823 overnattende gæster i sommerhuse, feriecentre, hoteller, campingpladser, vandrerhjem, m.m. Heraf udgør udenlandske gæster knap halvdelen, mens danske gæster udgjorde 54%. 

• De tre nærmarkeder: Tyskland, Norge og Sverige udgør i alt 40 % (3,3 mio.) af samtlige overnatninger i Nordjylland, og dermed er nordjysk turisme markant afhængig af kunne tiltrække gæster, når de nærmeste naboerne igen kan krydse grænserne. 

• Nordjylland er den landsdel, hvor turisme betyder relativ mest med et samlet turismeforbrug (jf. VisitDenmark) på 17 mia. kr. og 21.000 jobs, og dermed påvirker den aktuelle nedlukning og manglende efterspørgsel også hårdere i Nordjylland. 

• Markedsføring og turismefremme foregår typisk i et offentlig-privat samspil, hvor både private og offentlige parter investerer i konkrete markedsføringsaktiviteter. Corona-krisen og den manglende aktivitet i branchen betyder, at de private aktører ikke har økonomisk mulighed at investere i markedsføring. 

• Via midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse understøttes aktuelt en Danmarkskampagne for at få flest mulige danskere til at holde ferie i Danmark. Denne kampagne får også nordjyske destinationer andel i og gavn af. 

• Business Region North Denmark (BRN) og en række af de største nordjyske turismevirksomheder traf i 2018 beslutning om for 2019-2021 at booste en fælles nordjysk markedsførings-kampagne og tiltrække nye gæster til de nordjyske destinationer. Initiativet hedder ”Fælles Vækst”. Dette offentlige-private partnerskab kom godt fra land i 2019 med markante resultater. Hovedparten af midlerne skal komme fra private aktører, men det har den aktuelle krise umuliggjort på kort sigt. 

• BRN og kommunerne har i lyset af Corona-krisen forståelse for de private aktørers manglende mulighed for at bidrage på kort sigt i 2020. Samtidig er det som en håndsrækning konkret af-talt, at der via offentlige midler afsættes 12 mio. kr. til en markant kickstart af nordjysk inter-national markedsføring, når grænserne igen åbner. 

• VisitNordjylland har frem til begyndelse af 2020 været fælles nordjysk operatør på fælles nord-jysk turismemarkedsføring og initiativet ”Fælles Vækst”. I forbindelse med erhvervsfremmere-formen har BRN i 2020 overført operatørrollen til Destination Nordvestkysten, som viderefører initiativet i samarbejde mellem alle nordjyske kommuner og destinationer. 

• BRN har haft drøftelser og dialog med Erhvervsstyrelsen om at understøtte behovet for mar-kedsføringen indenlandsk og på nærmarkederne, samt at fastholde bevilgede markedsføringsmidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.