Hendes Majestæt Dronningen har udnævnt Major Morten Grønborg Larsen til Ridder af Dannebrogordenen

Morten Grønborg Larsen
Morten Grønborg Larsen Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email


Hendes Majestæt Dronningen har den 23. maj 2022 udnævnt Major Morten Grønborg Larsen til Ridder af Dannebrogordenen, med virkning fra den 1. oktober 2022.

Flyvevåbnet har foretaget en særlig indstilling af Majoren til dekorering med Dannebrogordenen, bl.a. på følgende baggrund:


Morten Grønborg Larsen har været ansat som officer i Flyvevåbnet siden 1. februar 1984 og har på skift gjort tjeneste ved Flyvestation Aalborg og Flyvertaktisk Kommando (FTK) i Karup. Morten, der i Flyvevåbnet altid har lydt navnet ”MG”, har været udsendt flere gange, bl.a. som EU-observatør i det tidligere Jugoslavien, samt på kortere missioner til Baltikum og Irak. 

I de første år ved Flyvestation Aalborg var MG bl.a. ansvarlig for værnepligtsuddannelsen, den årlige militære efteruddannelse og forberedelse til NATO evalueringsøvelser af militære færdigheder og sikkerhed. 

Gennem sin tjeneste ved FTK har MG primært varetaget funktioner som planlægningsofficer for operativ indsættelse, der især i årene fra september 2001 og frem, har budt på en meget anderledes hverdag for Flyvevåbnet, med hyppig deltagelse i internationale missioner – ofte med meget korte varsler. Som projektofficer fik han ansvaret for den operative planlægning og indsættelse af Flyvevåbnets kapaciteter til støtte for Air Policing Baltikum, da de Baltiske lande blev optaget i NATO 1. april 2004. Senere blev han tilsvarende projektofficer for indsættelse af helikoptere i internationale missioner, bl.a. ved de første demokratiske valg i Irak, i 2005 og 2007, fra Basrah Air Base, samt til støtte for danske styrker i Afghanistan i 2008. I samme periode var MG ansvarlig for Flyvevåbnets Sikkerhedssamarbejde med bl.a. de baltiske lande samt Kroatien og i 2007 udsendt et halvt år til Afghanistan som stabschef for den britiske chef for Kandahar Air Base, inden han i 2008 blev optaget på stabskursus ved Forsvars Akademiet med uddannelse i militære operationer, strategi og international politikteori.   

Siden 2009 har MG igen gjort tjeneste på Flyvestation Aalborg, hvor han har bestredet forskellige chefstillinger inden for uddannelses- og forvaltningsområdet og bl.a. løst opgaven som projektofficer for en stor organisationsændring hos Air Transport Wing, der siden 2014 har fulgt NATO organisationsprincipper. Nuværende stilling som Chef for den Administrative HR-Partnerfunktion ved Air Transport Wing, har han bestredet siden 1. oktober 2018.

MG er en engageret, ansvarsfuld, pligtopfyldende og loyal officer, som med sin professionelle indsats altid har nydt stor tillid og været anerkendt for sin måde at være og arbejde på. Senest har han været afgørende for den lokale succes af det største organisationsudviklingsprojekt inden for det administrative område i nyere tid i fm. Flyvevåbnets Nyordning. 

MG fremhæves som rollemodel: En selvstændig, erfaren, rolig og nærværende chef, der med sine faglige og ledelsesmæssige kompetencer og sit gode eksempel formår at skabe den ro, der kræves for at gennemføre store forandringer, mens opgaverne stadig bliver løst. I disse situationer, har MG også demonstreret sine gode relationelle evner i f.t. at koordinere på det politiske niveau, mellem de støttende styrelser og flere forskellige myndigheder, så opgaverne er løst bedst muligt. Godt humør har altid været et kendetegn for ledelsesstilen og med sin veludviklede humor, går MG derfor heller ikke af vejen for, at lave lidt sjov og udspekulerede practical jokes med kollegaer – især yngre, lidt for seriøse officerer er særligt udsatte.

I 2016 blev MG tildelt den årlige påskønnelse af De Danske Forsvarsbrødre for Aalborg, Nørresundby og Omegn. Blandt kriterierne for tildelingen er, at den pågældende skal skille sig positivt ud fra sin personelgruppe, være velanset blandt kolleger og være opfattet som en god kollega og kammerat. 

MG er bosiddende på Øland og i fritiden er han aktiv i både politik og bestyrelsesarbejde, samt udøvende musiker.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn