Haverslev Forsamlingshus søger om hjælp til projektet “Renovering af Haverslev Forsamlingshus”

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Haverslev Forsamlingshus søger om 225.000 kr. til projektet “Renovering af Haverslev Forsamlingshus”, hvilket svarer til 90% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, at sagen udsættes til næstkommende Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgsmøde eller til ansøger har indhentet de nødvendige tilbud.


Sagsfremstilling

 • Ansøger, Haverslev Forsamlingshus, søger om støtte til at renovere forsamlingshusets opvaske- og viktualierum og skur til opbevaring af ekstra borde og stole. Ansøger oplyser, at opvaske- og viktualierummet ligger i forlængelse af køkkenet, og i opvaskerummet er der ophobet fugt og muligvis skimmelsvamp på væggene. Det oplyses, at rummet mangler udsugning og ikke er tilstrækkeligt isoleret i forhold til at kunne forebygge ophobning af fugt.

  Ansøger oplyser endvidere, at man er bekymret for om fugten eller skimmelsvampen vil sprede sig til det nyrenoverede køkken fra marts 2015. Forsamlingshusets skur, som ansøger også søger støtte til renovering af, er et gammelt træskur på fliser, hvor der flere steder er huller og væggene mangler isolering, hvilket også giver anledning til fugt. I skuret opbevares nye borde bl.a. som ansøger har været nødsaget til at flytte ind i forsamlingshuset, for at undgå at de nye borde tager skade.

Ansøger oplyser, at første prioritet er renovering af eksisterende opvaske- og viktualierum, hvor støtte til et kvalitetsskur til opbevaring af stole og borde er anden prioritet.

Haverslev Forsamlingshus er omdrejningspunkt for mange lokale aktiviteter og er med til at sikre sammenhængskraften i lokalsamfundet. Projektet har derfor til formål at skabe bedre rammer for lokalsamfundets fællesskab, samt at fremtidssikre byens samlingssted.

I dag rummer forsamlingshuset bl.a. aktiviteter som sommerfest, fællesspisning, børnearrangementer, sogneaftener, foredrag, damefest, modeshow, korsang, cykelløb til fordel for forsamlingshuset mv. Ansøger oplyser tillige, at forsamlingshuset er solidt lokalt forankret, og at forsamlingshuset har en del frivillig arbejdskraft at trække på.

Efter dialog med ansøger, har Vækst og Udvikling fået eftersendt billeder af hhv. opvaskerummet og skuret. De er vedhæftet som bilag.

Vækst og Udviklings kommentarer

 • Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt og kommer mange borgere til gode.
 • Der gøres opmærksom på, at ansøger i juni 2019 fik bevilget 25.000 kr. til nyt skur af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Bevillingen er ikke blevet realiseret og ønskes overført til denne ansøgning. Derfor er beløbet der søges om i denne ansøgningsrunde omskrevet fra 250.000 kr. til 225.000 kr. Den reelle støtteprocent for Jammerbugt Kommune er således 100%.
 • Ansøger oplyser, at man lokalt har tømrere m.m., som kan hjælpe med de håndværksmæssige opgaver i forbindelse med renoveringen af forsamlingshuset.
 • Ansøger oplyser endvidere, at forsamlingshusets bestyrelse fortsat vil være ansvarlig for drift og vedligehold af forsamlingshuset – med hjælp fra medlemmer og øvrige lokale frivillige.
 • Renoveringen af skuret kan kræve en byggetilladelse, oplyser planafdelingen.
 • Projektet fremgår af Trekroners LUP, som Haverslev er en del af.
 • Efter dialog med ansøger oplyses det, at projektets udgifter er estimeret på baggrund af et fagligt skøn af en lokal tømrer, da forsamlingshusets bestyrelse ikke har nået at hente tilbud.
 • Efter dialog med ansøger oplyses det endvidere, at udgiften til renovering af opvaske- og viktualierum indbefatter materialer, interiør og evt. lønnet arbejde som ikke kan varetages lokalt. Den nuværende gamle industriopvaskemaskine har været under reparation af flere omgange, og her har elektrikeren senest oplyst, at maskinen ikke holder meget længere. Ansøger oplyser, at en sådan opvaskemaskine koster omkring 50.000 kr.
 • Da ansøger oplyser, at opvaske- og viktualierummet er ramt af ophobet fugt og muligvis skimmelsvamp kan der være tale om kondemnable sundhedsskadende forhold, som i princippet gør den del af projektet muligt at indsende til landsbyfornyelsespuljen med 60% refusion.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.