Handleplan for akutte operationer i Thisted styrker kvaliteten

Foto: aalborguh.rn.dk
Print Friendly, PDF & Email

En handleplan for det ortopædkirurgiske område på Aalborg Universitetshospital, Thisted styrker kvaliteten af akutte operationer.  

Vi tilpasser den akutte aktivitet

En kvalitetsgennemgang af de akutte operationer i 2019 på matriklen i Thisted har vist et behov for en handleplan for den ortopædkirurgiske aktivitet og kvalitet i Thisted.

Handleplanen er i dag blevet godkendt af politikerne i Forretningsudvalget, og den er nu sendt til endelig politisk behandling i Regionsrådet den 17. december.

Med handleplanen fastholdes den akutte ortopædkirurgiske aktivitet i Thisted. Planen slår også fast, at der er behov for at justere den akutte ortopædkirurgiske aktivitet. Det betyder, at operationer med meget lav volumen skal samles på hospitalet i Aalborg.

– Det er vigtigt for behandlingskvaliteten, at vores læger i Thisted kan opretholde deres kompetencer for disse operationer. Det handler dybest set om, at øvelse gør mester. Vi har set, at der kan gå flere måneder, før en læge i Thisted eksempelvis opererer et brud i knæet. Derfor tilpasser vi nu aktiviteten i Thisted, siger lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt.

For de planlagte operationer vil udgangspunktet være det samme som hidtil – dog med en mindre justering for at sikre, at kompetencerne på Aalborg Universitetshospital, Thisted matcher de operationer, der skal udføres på hospitalet.

Vi styrker fagligheden

Handleplanen beskriver også, at der er en række områder, hvor der er behov for at styrke fagligheden. Det gælder blandt andet øget opmærksomhed på journalføring og kompetenceudvikling, så fagligheden og det faglige fællesskab løftes. Dertil skal der også være fokus på rekruttering af speciallæger samt en ændring i den lokale ledelse, så den lægefaglige ledelse i fremtiden skal ligge i Aalborg.

– Via vores kvalitetsgennemgang har vi set, at der er behov for disse indsatser, og de er sat i gang. Jeg vil gerne understrege, at borgerne kan være trygge ved den akutte behandling, der foregår i dag, for den har vi fulgt op på, siger Michael Braüner Schmidt.

Handleplanens fremadrettede indsatser vil løbende blive implementeret og gennemført.